Number of the records: 1  

Analýza kohezní politiky Evropské unie na úrovni obcí v České republice 2007-2013

 1. Title statementAnalýza kohezní politiky Evropské unie na úrovni obcí v České republice 2007-2013 [rukopis] / Miloš Zavřel
  Additional Variant TitlesAnalýza kohezní politiky na úrovni obcí v České republice 2007-2013
  Personal name Zavřel, Miloš (dissertant)
  Translated titleThe analysis of the Cohesion Policy at the municipalities in the Czech Republic 2007-2013
  Issue data2018
  Phys.des.72 s. (114 228) + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Dan Marek
  Oponent Markéta Šůstková
  Another responsib. Marek, Dan, 1969- (thesis advisor)
  Šůstková, Markéta, 1975- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra politologie a evropských studií (degree grantor)
  Keywords Česká republika * Evropská unie * Kohezní politika * obce * čerpání prostředků kohezní politiky * finanční rámec 2007-2013 * projekty * regresní model * Poissonova regrese * The Czech Republic * European union * Cohesion policy * municipalities * Financial Framework 2007-2013 * projects * regression model * Poisson regress
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPolitologie
  Degreee disciplineEvropská studia a mezinárodní vztahy
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00223087-534698107.pdf507.5 MB12.12.2018
  PosudekTyp posudku
  00223087-ved-683452117.pdfPosudek vedoucího
  00223087-opon-156462618.docxPosudek oponenta

  Cílem diplomové práce je čtenáři představit analýzu čerpání prostředků kohezní politiky Evropské Unie na úrovni obcí mezi lety 2007-2013. Zkoumán je především vliv sociálního kapitálu na počet projektů v dané obci. Zároveň je zkoumán efekt velikosti obce na počet projektů a v neposlední řadě je zde nastíněn vývoj a výhled kohezní politiky. Práce obsahuje dvě dimenze zkoumání. První dimenze je na úrovní korelační analýzy a druhou dimenzi nám poskytuje regresní model. Z výsledků provedených analýz je zřejmé, že velikost obce (korelační analýza) i úroveň sociálního kapitálu (regresní model) má signifikantní vliv na počty projektů kohezní politiky na úrovni obcí.The aim of this thesis is to introduce the analysis of uses of finance of the Cohesion policy European union at the municipalities level between 2007-2013. We are interested in the relationship between social capital and number of projects at the municipalities level. We also focused on effect of the population of municipality on the number of projects. The thesis also outlines the development and future prospect of Cohesion policy. There are two dimensions of research. First dimension is at the level of correlation analysis and second dimension is provided through regression model. The results show us, that size of population of the municipality (correlation analysis) and the level of social capital (regression model) has significant influence on the number of projects at the municipalities level.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.