Number of the records: 1  

Analýza a interpretace díla "Byly jsme tam taky

 1. Title statementAnalýza a interpretace díla "Byly jsme tam taky [rukopis] / Nikola Bechrová
  Additional Variant TitlesAnalýza a interpretace díla "Byly jsme tam taky
  Personal name Bechrová, Nikola (dissertant)
  Translated titleAnalysis and interpretation of the work "Byly jsme tam taky
  Issue data2018
  Phys.des.59 s. (112 000 znaků)
  NoteVed. práce Jana Sladová
  Oponent Daniel Jakubíček
  Another responsib. Sladová, Jana, 1962- (thesis advisor)
  Jakubíček, Daniel (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra českého jazyka a literatury (degree grantor)
  Keywords memoáry * analýza * interpretace * komunismus * ženy * politické vězeňkyně * vězení * memoirs * analysis * interpretation * communism * women * female political prisoners * prison
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00221565-787866284.docx120123.4 KB14.06.2018
  PosudekTyp posudku
  00221565-ved-747379359.docPosudek vedoucího
  00221565-opon-673524467.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00221565-prubeh-179812609.pdf31.01.201714.06.201805.09.20181Hodnocení známkou

  Tato diplomová práce analyzuje a interpretuje vzpomínkové dílo Dagmar Šimkové "Byly jsme tam taky". Rozbor se soustředí zejména na biografii vypravěčky, která prožila většinu svého mladého života v komunistických vězeních v padesátých letech 20. století. V díle je analyzována kompozice vzpomínek, jednotlivé motivy, čas, prostředí a postavy. Nedílnou součástí je také rozbor použitých jazykových prostředků. Část práce se věnuje charakteristice memoárů a jejich začlenění v rámci literatury.This diploma thesis analyzes and interprets the memoir of Dagmar Šimková "Byly jsme tam taky." The analysis is mainly focused on the narrator's biography. She spent most of her youth in communist prisons in the 1950s. In this work, the composition of memories, individual motives, time, background and characters are analyzed.The integral parts of this thesis are - an analysis of linguistic devices, characteristics of memoirs and their inclusion in literature.

Number of the records: 1