Number of the records: 1  

PRŮZKUM A PŘEHLED VYBRANÝCH VODNÍCH PLOCH VHODNÝCH PRO VODNÍ SPORTY A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V OLOMOUCKÉM KRAJI

 1. Title statementPRŮZKUM A PŘEHLED VYBRANÝCH VODNÍCH PLOCH VHODNÝCH PRO VODNÍ SPORTY A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY V OLOMOUCKÉM KRAJI [rukopis] / Lucie Hůvrová
  Additional Variant TitlesAnalýza možností vybraných outdoorových aktivit od Olomouce až po Jeseníky
  Personal name Hůvrová, Lucie, (dissertant)
  Issue data2018
  Phys.des.74 s. (93 326) : tab. + 23 obrázků v textu, 7 tabulek v textu
  NoteOponent Svatopluk Horák
  Ved. práce Jiří Vrba
  Another responsib. Horák, Svatopluk, 1956- (opponent)
  Vrba, Jiří (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra aplikovaných pohybových aktivit (degree grantor)
  Keywords Olomoucký kraj * volnočasové aktivity * vodní sporty * přírodní koupaliště * jezera * řeky * přehrady * nádrže * SWOT analýza * Olomouc region * leisure activities * water sports * natural swimming pool * lakes * rivers * reservoirs * reservoirs * SWOT analysis
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplineTělesná výchova a sport
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00228617-286284779.docx52.1 MB20.04.2018
  PosudekTyp posudku
  00228617-opon-817285452.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00228617-prubeh-870823403.pdf19.01.201820.04.201808.06.20183Hodnocení známkou

  Práce se zabývá vodními plochami Olomouckého kraje poskytujícími vodní prostředí, které jsou vhodná pro sportovní činnosti, rekreaci a volný čas. V teoretické části je stručně popsán systém tělesné kultury, volný čas, jednotlivé vodní plochy a vodní sporty. Praktická část se zabývá konkrétními vodními plochami Olomouckého kraje, jejich popisem a možnostmi jejich využití pro vodní sporty, volný čas a rekreační činnosti. Cílem této bakalářské práce je průzkum, zhodnocení a zmapování vodních ploch řek, jezer, rybníků, lomů, pískoven a přehrad s určením jejich vhodnosti pro sportovní, volnočasové a rekreační využití.The thesis deals with the Olomouc region's localities, providing water resources suitable for sport and recreation. In the theoretical part there is described of the system of physical culture and leisure time and we find the describtion of individual water areas and water sports. In the practical part, we acquaint with specific water bodies of the Olomouc Region, their description and the possibilities of their using for water sports and recreational activities. The aim of this bachelor thesis is to survey, evaluate and map water bodies rivers, lakes, ponds, quarries, sandstones and dams and determine their suitability for sport, leisure activities and recreational using.

Number of the records: 1