Number of the records: 1  

Divergentní úlohy

 1. Title statementDivergentní úlohy [rukopis] / Anna Krčmářová
  Additional Variant TitlesDivergentní úlohy
  Personal name Krčmářová, Anna (dissertant)
  Translated titleDivergent tasks
  Issue data2018
  Phys.des.55 s., přílohy 2 s. : il., grafy, schémata, tab.
  NoteVed. práce Renata Holubová
  Another responsib. Holubová, Renata, (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra experimentální fyziky (degree grantor)
  Keywords divergentní úlohy * konvergentní úlohy * školní hodnocení * didaktika * divergent tasks * convergent tasks * school assessment * didactics
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programFyzika
  Degreee disciplineUčitelství fyziky pro střední školy - Učitelství biologie pro střední školy
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00224484-631409416.pdf161.5 MB03.05.2018
  PosudekTyp posudku
  00224484-ved-397513341.pdfPosudek vedoucího
  00224484-opon-799367515.pdfPosudek oponenta

  Práce se věnuje takzvaným divergentním úlohám. V těchto úlohách se uplatňuje rozbíhavé myšlení. Data byla na základních školách sesbírána pomocí pracovního listu obsahujícího pět úloh. Odpovědi žáků jsou v práci vyhodnoceny. Bylo zjištěno, že žáci mají problém takové otázky řešit. Při snaze o větší množství řešení se pak častěji dopouštěli chyb. Význam práce tkví v tom, že se rozšíří množství zdrojů informací, o které se může učitel začínající s divergentními úlohami opřít.The thesis is focused on so called divergent tasks. In this type of tasks a divergent thinking is used. The data were collected in elementary schools by using a worksheet containing five exercises. Pupil's answers are evaluated in the thesis. It has been found that pupils have got problems with solving this type of tasks. When they were trying to solve problem in more ways, they made mistakes more often. The importance of thesis is that it extends sources of information helpful to a teacher starting with divergent tasks.

Number of the records: 1