Number of the records: 1  

Analýza novinářských zdrojů v diskusi o domácím násilí

 1. Title statementAnalýza novinářských zdrojů v diskusi o domácím násilí [rukopis] / Karolína Koleňáková
  Additional Variant TitlesAnalýza novinářských zdrojů v diskusi o domácím násilí
  Personal name Koleňáková, Karolína, (dissertant)
  Translated titleAnalysis of journalists' sources in the discussion on domestic violence
  Issue data2018
  Phys.des.54 s. (73 422 znaků) : tab. + CD ROM
  NoteVed. práce Zdeněk Sloboda
  Oponent Miroslav Libicher
  Another responsib. Sloboda, Zdeněk, 1981- (thesis advisor)
  Libicher, Miroslav, (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra žurnalistiky (degree grantor)
  Keywords Novinářské zdroje * Domácí násilí * Mladá fronta Dnes * Právo * Obsahová analýza * Journalistic sources * Domestic violence * Mlada fronta Dnes * Pravo * Content analysis
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programMediální a komunikační studia
  Degreee disciplineŽurnalistika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00224339-200859091.pdf17994.6 KB30.04.2018
  PosudekTyp posudku
  00224339-ved-660345072.docPosudek vedoucího
  00224339-opon-837202631.docPosudek oponenta

  Práce se zaměřuje na prozkoumání spektra novinářských zdrojů, které se vyjadřují v diskusi na téma domácího násilí. Analyzovány jsou články o domácím násilí v denících Mladá fronta Dnes a Právo, což jsou nejčtenější seriózní deníky v České republice. Zkoumaný vzorek článků je z let 2007 a 2017. Cílem práce je zjistit, jaké zdroje dostávají prostor při komentování domácího násilí, jak často se tyto zdroje vyjadřují a také zda oba deníky věnují diskusi o domácím násilí stejný prostor. Výzkum je prováděn kvantitativní obsahovou analýzou dané množiny článků. Na základě výsledků, které jsou graficky znázorněny odpovída práce na hlavní a vedlejší výzkumné otázky a odkrývá proces práce novinářů se zdroji, které se vyjadřují k danému tématu.This thesis is focusing on an exploration of the spectrum of journalistic sources, which are expressing themselves in a topic of domestic violence discussion. Analyzed are articles about domestic violence in journals Mlada fronta Dnes and Pravo, which are the most read reputable journals in the Czech Republic. Examined article samples are from the years 2007 and 2017. Goal of this thesis is to find out which sources are given space in domestic violence commentary, how often are these sources expressing themselves and also if both journals are giving the domestic violence discussion the same amount of attention. Research is done by quantitative content analysis of given set of articles. Based on the results which are graphically represented, the thesis answers the primary and secondary research questions and is uncovering the journalistic work with sources, which are expressing themselfs to the given topic.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.