Number of the records: 1  

A atividade missionária dos jesuítas portugueses no Japao entre os anos de 1549 e 1639

 1. Title statementA atividade missionária dos jesuítas portugueses no Japao entre os anos de 1549 e 1639 [rukopis] / Ivana Černíková
  Additional Variant TitlesPortugalská misionářská činnost v Japonsku a osobnost Cristovaa Ferreiry
  Personal name Černíková, Ivana, (dissertant)
  Translated titlePortugues mission in Japan and personality of Cristovao Ferreira
  Issue data2018
  Phys.des.50 str., 83 447 znaků + 1 CD-ROM
  NoteOponent Kateřina Ritterová
  Ved. práce Petra Svobodová
  Another responsib. Ritterová, Kateřina, 1968- (opponent)
  Svobodová, Petra, 1977- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra romanistiky. Portugalská sekce (degree grantor)
  Keywords jezuité * Portugalsko * Japonsko * misie * Oda Nobunaga * Toyotomi Hideyoshi * Tokugawa Ieyasu * tokugawský šogunát * křesťanské století * Jesuits * Portugal * Japan * mission * Oda Nobunaga * Toyotomi Hideyoshi * Tokugawa Ieyasu * Tokugawa shogunate * Christian century
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languageportugalština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineŠpanělská filologie - Portugalská filologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00223995-586953141.docx111.2 MB16.05.2018
  PosudekTyp posudku
  00223995-ved-582065762.docPosudek vedoucího
  00223995-opon-600181255.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00223995-prubeh-897836268.pdf17.05.201716.05.201811.06.20181Hodnocení známkou

  Tato práce pojednává o misijní činnosti portugalských jezuitů na Dálném východě s důrazem na misii v Japonsku v letech 1549 až 1639. Cílem je ozřejmit přístup jezuitů k japonské kultuře a uvést metody, které vedly k největšímu rozvoji misie v Japonsku. Toto tzv. křesťanské století se odehrávalo na pozadí tří historicky důležitých období Sengoku, neboli období válčících knížectví, sjednocování Japonska a počátku tokugawského šógunátu. Rovněž jsou zde uvedeny postoje vládců země k portugalským misionářům a rozebrány události, které vedly k vyhnání jezuitů a obchodníků z Japonska a k celkovému uzavření země.This tesis treats with the evangelic mission of Portuguese Jesuits in the Far East with emphasis on the mission in Japan between the years 1549 and 1639. The primary aim is to clarify the attitude of the Jesuits to the Japanese culture and to present the methods which led to the progress of the mission in Japan. The so-called Christian century occurred in the background of the three important periods for Japan Sengoku, i.e. Warring States period, the unification of Japan and the establishing of the Tokugawa shogunate. Also are presented the attitudes of the sovereigns of Japan to the Portuguese missionaries and analysed the events which led to the expulsion of the Jesuits and the Portuguese traders and to the closure of Japan.

Number of the records: 1