Number of the records: 1  

(Ne)přípustnost důkazů v trestním řízení

 1. Title statement(Ne)přípustnost důkazů v trestním řízení [rukopis] / Ondřej Sasín
  Additional Variant Titles(Ne)přípustnost důkazů v trestním řízení
  Personal name Sasín, Ondřej, (dissertant)
  Translated title(In)admissibility of evidence in criminal procedure
  Issue data2018
  NoteOponent Filip Ščerba
  Ved. práce Lenka Bradáčová
  Another responsib. Ščerba, Filip (opponent)
  Bradáčová, Lenka, 1973- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra trestního práva (degree grantor)
  Keywords trestní řízení * dokazování * nepřípustnost důkazů * nezákonnost důkazů * teorie plodů z otráveného stromu * odposlechy * komparace * criminal procedure * evidence procedure * inadmissible evidence * unlawful evidence * theory of fruit of the poisonous tree * interception * comparation
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00223097-281805826.docx168109.8 KB03.04.2018
  PosudekTyp posudku
  00223097-ved-616853643.pdfPosudek vedoucího
  00223097-opon-943599089.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00223097-prubeh-844492380.pdf29.03.201703.04.201822.05.20182Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá přípustností a zákonností důkazů použitých v českém trestním řízení. Práce se zaměřuje na rozebrání dokazování v průběhu celého trestního řízení, rozebrání nejčastějších důkazních prostředků a rozebrání neúčinností důkazů. Práce se věnuje americkému přístupu k přípustnosti důkazů, tzv. teorii plodů z otráveného stromu a její aplikací v českém právním prostředí. Zvláštní prostor je pak věnován odposlechům a kauze Rath. V neposlední řadě také dojde na komparaci s civilním řízením a zahraniční právní úpravou. Cílem práce je vymezit a kriticky zhodnotit meze přípustnosti důkazů v trestním řízení a přinést vlastní úvahy nad jejím možným posunem.The diploma thesis deals with the admissibility and lawfullnes of evidence in czech criminal procedure. This work deals with evidence proceeding during the whole criminal procedure and deals with some crucial and most used evidence. The diploma thesis also deals with the american approach to admissibility of evidence, the fruit of poisonous tree doctrine and its application in czech law system. Specical emphasis is on interceptions and the Rath case. Last, but not least it will be given chapters for comparation with civil procedure and other law systems. The aim of this thesis is to evaluate boundaries of admissibility of evidence in criminal procedure and bring its own delibaration on possible advance.

Number of the records: 1