Number of the records: 1  

Dopravní přestupky cizinců a spolupráce členských zemí Evropské unie při jejich trestání a vymáhání

 1. Title statementDopravní přestupky cizinců a spolupráce členských zemí Evropské unie při jejich trestání a vymáhání [rukopis] / Nikola Juránková
  Additional Variant TitlesDopravní přestupky cizinců a spolupráce členských zemí Evropské unie při jejich trestání a vymáhání
  Personal name Juránková, Nikola, (dissertant)
  Translated titleDriving offences foreigners and cooperation EU member states in their punishment and enforcement
  Issue data2018
  Phys.des.94 s. : il., grafy, tab. + 1 CD ROM
  NoteOponent Kateřina Frumarová. Ved. práce Martin Škurek
  Another responsib. Frumarová, Kateřina, 1976- (opponent)
  Škurek, Martin (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra správního a finančního práva (degree grantor)
  Keywords Dopravní přestupek * přeshraniční postihování dopravních deliktů * výměna informací * bezpečnost silničního provozu * správní trest * zákon o provozu na pozemních komunikacích * cizinci * Evropská unie * Driving offence * cross-border traffic law enforcement * exchange of information * road safety * sanction * Road Traffic Act * foreigners * European Union
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00222848-244377503.docx1617.8 MB28.03.2018
  PosudekTyp posudku
  00222848-ved-393801851.docPosudek vedoucího
  00222848-opon-686798542.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00222848-prubeh-784621319.pdf31.03.201728.03.201823.05.20181Hodnocení známkou

  V diplomové práci na téma "Dopravní přestupky cizinců a spolupráce členských států Evropské unie při jejich trestání a vymáhání" se autorka zabývá problematikou dopravních přestupků spáchaných fyzickými osobami, převážně cizinci, na území České republiky, a spoluprací členských států Evropské unie při jejich trestání a vymáhání. Práce je rozdělena do 6 kapitol, které se dále člení na podkapitoly. První kapitola vymezuje základní pojmy, tedy "dopravní přestupek", včetně nejčastěji ukládaných správních trestů za něj. Dále je téma rozebráno z pohledu mezinárodní, unijní a vnitrostátní právní úpravy, kde nechybí vymezení skutkových podstat nejčastěji páchaných přestupků na úseku dopravy. Závěrečná kapitola je zaměřena na praktické využití právních předpisů zabývajících se problematikou trestání a vymáhání uložených trestů směrem do zahraničí, včetně možností spolupráce na snižování počtu spáchaných dopravních deliktů.In this diploma thesis with topic "Driving offences of foreigners and cooperation of EU member states in their punishment and enforcement" the author deals with the issue of driving offences commited by a natural person, predominantly by foreigners in the Czech Republic, and cooperation of EU member states in their punishment and enforcement. The thesis is divided into 6 chapters, which are further subdivided into subchapters. First chapter defines the basic terms of this work, such as "driving offence", including the most frequently imposed sanctions against traffic offenders. The topic is also examined from the perspective of international, EU and Czech legislation and the facts of the most committed traffic offences are also defined. The last chapter focuses on the practical application of the legislation dealing with the issue of punishement and the enforcement of sanctions imposed abroad, including possibilities of cooperation in reducing the number of traffic offences committed.

Number of the records: 1