Number of the records: 1  

Církevní zákonodárství o posvátné hudbě a jeho recepce v českých zemích od Tra le sollecitudini do II. vatikánského koncilu

 1. Title statementCírkevní zákonodárství o posvátné hudbě a jeho recepce v českých zemích od Tra le sollecitudini do II. vatikánského koncilu [rukopis] / Ondřej Talaš
  Additional Variant TitlesOd "Tra le sollecitudini" po současnost. Historický vývoj reflexe o liturgické hudbě a zpěvu vzhledem k praxi v českých zemích
  Personal name Talaš, Ondřej, (dissertant)
  Translated titleFrom "Tra le sollecitudini" up to the present time. The historical development of the reflection on liturgical music and singing based on the practice in the Czech lands
  Issue data2018
  Phys.des.106 s. (172 370 znaků).
  NoteOponent Monika Menke. Ved. práce Jitka Jonová
  Another responsib. Menke, Monika (opponent)
  Jonová, Jitka, (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění (degree grantor)
  Keywords historie * musica sacra * posvátná hudba * duchovní hudba * liturgická hudba * církevní zákonodárství * lidová duchovní píseň * varhany * chrámový sbor * schola * history * musica sacra * sacred music * spiritual music * liturgical music * church legislation * organ * church choir * schola
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programTeologie
  Degreee disciplineKatolická teologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00222299-138980388.pdf42564.8 KB17.04.2018
  PosudekTyp posudku
  00222299-ved-746209700.pdfPosudek vedoucího
  00222299-opon-299283806.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00222299-prubeh-485095163.pdf21.01.201717.04.201814.05.20181Hodnocení známkou

  Práce představuje přehled církevních nařízení o posvátné hudbě v časovém období od papeže Pia X. (1903) až po II. vatikánský koncil (1962-1965). Především budou představeny tři důležité dokumenty týkající se posvátné hudby: motu proprio Tra le sollecitudini Pia X. z 22. listopadu 1903; apoštolská konstituce Divini cultus Pia XI. z 20. prosince 1928; a encyklika Musicae sacrae disciplina Pia XII. z 25. prosince 1955. Tato nařízení budou reflektována v kontextu českých zemí a chrámové hudební praxe té doby.The thesis presents an overview of church legislation of sacred music in the period from the pope Pius X (1903) up to the Second Vatican Council (1962-1965). Firstly three important documents on the subject of sacred music will be shown: the Motu proprio Tra le sollecitudini of Saint Pius X, Nov. 22, 1903; the Apostolic constitution Divini cultus of Pius XI, Dec. 20, 1928; and the encyclical Musicae sacrae disciplina of Pius XII, Dec. 25, 1955. These regulations will be reflected in the context of the Czech lands and church musical practice of that time.

Number of the records: 1