Number of the records: 1  

Expresivní terapie u osob s mentálním postižením

 1. Title statementExpresivní terapie u osob s mentálním postižením [rukopis] / Pavla Unzeitigová
  Additional Variant TitlesExpresivní terapie u osob s mentálním postižením
  Personal name Unzeitigová, Pavla, (dissertant)
  Translated titleExpressive therapies for peoples with intellectual disabilities
  Issue data2018
  Phys.des.55 s. (83 600) : tab. + 2 CD ROM
  NoteVed. práce Milan Valenta
  Oponent Michal Holínka
  Another responsib. Valenta, Milan, 1958- (thesis advisor)
  Holínka, Michal, (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Ústav speciálněpedagogických studií (degree grantor)
  Keywords Arteterapie * biblioterapie * dramaterapie * muzikoterapie * expresivní terapie * mentální postižení * terapeut * terapie * Artetherapy * bibliotherapy * dramatherapy * muzikotherapy * expressive therapy * intellectual disabilities * therapist * therapy
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školy a geografie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00221327-984362884.pdf252.6 MB18.04.2018
  PosudekTyp posudku
  00221327-opon-697196592.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00221327-prubeh-180717822.jpg31.01.201718.04.201828.05.20182Hodnocení známkou

  Bakalářská práce se zaměřuje na působení expresivních terapií na osoby s mentálním postižením. Teoretická část charakterizuje jednotlivé expresivní terapie (arteterapii, dramaterapii, muzikoterapii a biblioterapii) a vymezuje osoby s mentálním postižením. Praktická část se zabývá působením expresivních terapií na soustředění, komunikaci, emoce a paměť na osoby s mentálním postižením.The bachelor's thesis deals with the impact of the expressive therapy on the persons whith the mental disability. Theoretical part is focused on individual expressive therapies such as the art therapy, the dramatherapy, the music therapy and the bibliotherapy. The definition of person with mental disability has been established as well. The practial part deals with the impact of expressive therapy on concetration, comunication, emotion a memory of each person with mental disability.

Number of the records: 1