Number of the records: 1  

Autentické prožívání změny stravování u začínajících veganů

 1. Title statementAutentické prožívání změny stravování u začínajících veganů [rukopis] / Lucie Wrnatová
  Additional Variant TitlesAutentické prožívání změny stravování u začínajících veganů
  Personal name Wrnatová, Lucie (dissertant)
  Translated titleAuthentic experience caused by change of eating habits by starting vegans
  Issue data2018
  Phys.des.91 s (221 452 znaků) + 1 CD ROM, 1 zadání diplomové práce
  NoteOponent Radko Obereignerů. Ved. práce Romana Mazalová
  Another responsib. Obereignerů, Radko, (opponent)
  Mazalová, Romana (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords veganství * rostlinná strava * změna stravy * psychologie * výživa * veganism * plant based diet * change in eating habits * psychology * nutrition
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00220737-645875075.pdf17912 KB28.03.2018
  PosudekTyp posudku
  00220737-ved-579342430.docxPosudek vedoucího
  00220737-opon-764909391.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00220737-prubeh-602573703.jpg15.11.201628.03.201819.06.20181Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá autentickým prožíváním změny stravování u začínajících veganů a jejím cílem je hlubší explorace této problematiky. V teoretické části práce pojednává o základních charakteristikách veganství a vlivu rostlinné stravy na psychiku. Pro výzkum bylo stanoveno 5 výzkumných otázek, hlavní výzkumná otázka se táže, jak respondenti prožívají přechod na veganství. Výzkum je zpracován kvalitativní metodologií, jedná se případovou studii. Metodou tvorby dat je polostrukturovaný rozhovor, který byl doplněn dvěma dotazníky, jeden pro respondenty, druhý pro jejich známé. V souboru bylo 5 respondentek vybraných samovýběrem a záměrných výběrem. K analýze dat byla využita kombinace zakotvené teorie a interpretativní fenomenologické analýzy. Z výsledků vyplývá, že je rozdíl mezi veganstvím a rostlinnou stravou, při přechodu na veganství dochází ke změně vnímání těla a zvyšování významu stravování. Většina respondentek přešla na veganství ze zdravotních důvodů. Prožívají chutě na sladké nebo živočišné výrobky, zjišťují rozšiřující informace, nehlídají si příjem živit. U některých se objevuje fenomén vegan ega a výkyvy nálad. Většinou neprožívají změny v kvalitě spánku.The aim of this thesis is to explore authentic experience caused by change of eating habits by starting vegans. Characteristics of veganism and influences of plant based diet are discussed in the theoretical part. I asked 5 research question, where the main one asks how starting vegans experience the process of becoming vegan. I used Qualitative approach - case study. Data were collected with semi structured interviews and supported by two questionares, while one was administrared to the participants and the second one to their friends or family. 5 Respondets were selected by self-selection and convenience sampling. I used grounded theory and interpretative phenomenological analysis to analyse the data. There is a difference between veganism and plant based diet. There are two main processes in becoming vegan - change in body perception and increasing impotrance of a diet. Main reason for becoming vegan was health. Participants have some cravings, they are searching for informations about veganism and they do not track their macronutrient intake. Some are experiencing so called vegan ego and mood disbalances. They usually do not experience any changes in quality of sleep.

Number of the records: 1