Number of the records: 1  

Převod humoru v divadelní hře Záskok

 1. Title statementPřevod humoru v divadelní hře Záskok [rukopis] / Aneta Mitrengová
  Additional Variant TitlesPřevodu humoru v divadelní hře Záskok
  Personal name Mitrengová, Aneta (dissertant)
  Translated titleTranslation of humor in The Stand-In play
  Issue data2018
  Phys.des.82 s. : tab. + CD ROM
  NoteOponent Jitka Zehnalová
  Ved. práce Josefína Zubáková
  Another responsib. Zehnalová, Jitka (opponent)
  Zubáková, Josefína (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra anglistiky a amerikanistiky (degree grantor)
  Keywords Jára Cimrman * překlad * kultura * humor * Jára Cimrman * translation * culture * humour
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineAngličtina se zaměřením na tlumočení a překlad
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00210579-579636439.pdf38708.9 KB17.05.2018
  PosudekTyp posudku
  00210579-ved-861699699.pdfPosudek vedoucího
  00210579-opon-503757127.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00210579-prubeh-765447929.pdf07.05.201817.05.201801.06.20182Hodnocení známkou

  Předmětem této práce je analýza převodu humour v divadelní hře Záskok od autorů Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka do angličtiny. První část práce se věnuje definování humour, jeho teoriím i identifikace v rámci textu. Rozebírány jsou také překladatelské postupy a jevy při překladu humoru. Součástí je také představení Divadla Járy Cimrmana a jeho her se zaměřením na Záskok. Praktická část této diplomové práce se věnuje identifikaci a analýze humoru a jeho převodu do angličtiny. Zkoumány jsou konkrétní postupy a z nich jsou vyvozovány nejčastěji použité metody volené při překladu jazykových a kulturních specifik z češtiny do angličtiny. Závěr práce je věnován shrnutí poznatků vyplývajících z analýzy. Vyjmenovává některé aspekty, které jsou pro překlad oproti původnímu textu charakteristické a představuje také návrhy k dalšímu výzkumu této problematiky.The subject of the thesis is an analysis of humour in the Czech play The Stand-In by Ladislav Smoljak and Zdeněk Svěrák and its translation into English. The first part is theoretical, it deals with the definition of humour, its identification and possible methods of its transfer into another language. A short description of the Divadlo Járy Cimrmana and its plays is present. The focus is on The Stand-In play and its humour. The practical part focuses on the analysis of humour in The Stand-In itself. It is primarily interested in humour based on language and culture specific humour. The focus is on methods of transfer, for example whether humour was preserved, adapted or omitted in the English translation. The most common types of humour are presented with examples from the play with brief descriptions. The conclusion presents a summary of translational tendencies and methods used for humour transfer from Czech to English and presents suggestions for further research.

Number of the records: 1