Number of the records: 1  

Strach

 1. Title statementStrach [rukopis] / Martina Štanclová
  Additional Variant TitlesStrach
  Personal name Štanclová, Martina, (dissertant)
  Translated titleFear
  Issue data2018
  Phys.des.44 s. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Taťána Šteiglová
  Oponent Jiří Krtička
  Another responsib. Šteiglová, Taťána, 1952- (thesis advisor)
  Krtička, Jiří (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy (degree grantor)
  Keywords batika * bouřka * fobie * injekční stříkačka * kočka * strach * tma * úzkost * vosková batika * batik * thunderstorm * phobia * syringe * cat * fear * darkness * anxiety * wax batik
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpecializace v pedagogice
  Degreee disciplineSpolečenské vědy se zaměřením na vzdělávání a výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00221121-571921732.pdf143.2 MB18.04.2018
  PosudekTyp posudku
  00221121-opon-968206865.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00221121-prubeh-958355767.pdf31.01.201718.04.201814.05.20182Hodnocení známkou

  Bakalářská práce se zabývá tématem strachu, respektive mých strachů. Za pomoci techniky voskové batiky jsem vytvořila kolekci čtyř obrazů zobrazujících mé osobní strachy - kočku, injekční stříkačku, bouřku a tmu. V teoretické části rozebírám strach i jemu blízké pojmy podrobněji a věnuji se také umělcům, v jejichž tvorbě se strach nebo úzkost objevuje. Dále se věnuji batikování, kde vzniklo, a také uvádím inspirativní textilní výtvarnice. V praktické části rozebírám a popisuji mé jednotlivé strachy. Na závěr představuji, jakým způsobem jsem práci vytvářela.This bachelor's thesis deals with the theme of fear, respectively me fears. Using the technique of wax batik, I made a collection of four paintings showing my personal fears - cat, syringe, thunderstorm and darkness. In the theoretical part, I analyze fear and its close concepts in more detail and I also analyze artists in whose creations fear or anxiety appears. Next, I analyze batik technique, where it originates from and I introduce inspiring textile artists. In the practical part, I analyze and describe my individual fears. Finally, I am describing a way my work has been done.

Number of the records: 1