Number of the records: 1  

Církevní restituce dle zákona č. 428/2012 Sb., se zaměřením zejména na vydávání zemědělských nemovitostí

  1. Title statementCírkevní restituce dle zákona č. 428/2012 Sb., se zaměřením zejména na vydávání zemědělských nemovitostí [rukopis] / Otto Hradil
    Additional Variant TitlesCírkevní restituce dle zákona č. 428/2012 Sb., se zaměřením zejména na vydávání zemědělských nemovitostí
    Personal name Hradil, Otto, 1992- (dissertant)
    Translated titleChurch property restitution according to Act No. 428/2012 Coll., focused particularly on agricultural real estate
    Issue data2018
    Phys.des.70 s. (119 937). + CD
    NoteVed. práce Kamila Bubelová. Oponent Ondřej Horák
    Another responsib. Bubelová, Kamila (thesis advisor)
    Horák, Ondřej, 1978- (opponent)
    Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra teorie práva a právních dějin (degree grantor)
    Keywords Církevní restituce * církevní majetek * zemědělský majetek * Státní pozemkový úřad * stavba * funkční souvislost * dekrety presidenta republiky * majetková křivda * zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů * Church property restitution * church property * agricultural land * The State Land Office * building * functional relationship * decrees of the President of the Republic * property-related injustice * Act no. 428/2012 Coll. * on Property Settlement with Churches and Religious Societies and on Amendment of Certain Acts
    Form, Genre diplomové práce master's theses
    UDC (043)378.2
    CountryČesko
    Languagečeština
    Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
    TitleMgr.
    Degree programMagisterský
    Degree programPrávo a právní věda
    Degreee disciplinePrávo
    Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
    00220303-907317508.doc84.2 MB27.04.2018
    PosudekTyp posudku
    00220303-ved-106311539.docxPosudek vedoucího
    00220303-opon-890479818.docPosudek oponenta
    Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
    00220303-prubeh-426594129.pdf25.11.201627.04.201804.06.20181Hodnocení známkou

    Tato diplomová práce se zabývá problematikou tzv. církevních restitucí (zejména zemědělských nemovitostí). Cílem práce je zaměřit se na některé důležité problémy (především problematika výkladu pojmů "funkční souvislost" a "stavba") vznikající v souvislosti s vydáváním majetku oprávněným osobám, objasnit východiska objevující se v odborné literatuře a rozhodovací praxi soudů a správních orgánů, vzájemně je komparovat a kriticky zhodnotit. Na základě zjištěných skutečností pak je cílem práce zjistit, do jaké míry je rozhodovací praxe v těchto otázkách nejednotná a popsat, jakým způsobem se v poslední době vyvíjí.This diploma thesis is focused on issues of church property restitution (particularly of agricultural real estate). The aim of the thesis is to focus on some important issues (especially on interpretation of terms "functional connection" and "building") emerging in the context of the issuance of properties to entitled persons, to clarify solutions appearing in specialised literature and decision-making practise of courts and administrative authorities, to compare these opinions and to critically evaluate them. According to established facts, the final aim of the thesis is to find out to what extent is the decision-making practise divided and describe its latest development.