Number of the records: 1  

Análisis de la traducción al espaňol de unidades fraseológicas portuguesas

 1. Title statementAnálisis de la traducción al espaňol de unidades fraseológicas portuguesas [rukopis] / Lucie Lišková
  Additional Variant TitlesAnálisis de la traducción al espanol de unidades fraseológicas portuguesas
  Personal name Lišková, Lucie, (dissertant)
  Translated titleAnalysis of the Spanish translation of Portuguese phraseological units
  Issue data2018
  Phys.des.57 s. (127 396 znaků) : tab.
  NoteVed. práce Enrique Gutiérrez rubio
  Oponent Rosalía Calle bocanegra
  Another responsib. Gutiérrez Rubio, Enrique, 1976- (thesis advisor)
  Calle bocanegra, Rosalía (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra romanistiky. Španělská sekce (degree grantor)
  Keywords frazeologie * portugalština * španělština * teorie překladu * phraseology * Portuguese * Spanish * Theory of translation
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagešpanělština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineŠpanělská filologie - Portugalská filologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00218843-772519595.pdf291.3 MB14.05.2018
  PosudekTyp posudku
  00218843-ved-235153816.pdfPosudek vedoucího
  00218843-opon-996796361.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00218843-prubeh-297795193.pdf16.05.201614.05.201804.06.20181Hodnocení známkou

  Tématem této bakalářské práce je analýza překladu portugalských frazeologických jednotek a její srovnání s frazeologickými jednotkami španělského jazyka. Práce je rozdělena na část teoretickou, metodologickou a praktickou. V teoretické části se nachází vysvětlení pojmu frazeologie, její vymezení v rámci lingvistiky, přehled oblasti jejího zájmu, popis frazeologických jednotek, srovnání španělské frazeologie s portugalskou, vymezení pojmu teorie překladu a úvod do problematiky překladu frazeologických jednotek, překladatelské kompetence, lexikografických zdrojů, jazykové ekvivalence a strategií překladu. Metodologická část se věnuje primárním zdrojům, slovníkům a průběhu tvorby korpusu. Praktická část procentuálně srovnává podobnost portugalských a španělských frazeologismů a zaměřuje se na specifické příklady. Cílem práce je zjistit, do jaké míry se frazeologie těchto dvou románských jazyků odlišuje.The purpose of this thesis is to analyse the translation of Portuguese phraseological units to the Spanish language. The study consists of three following sections: theoretical, methodological and practical part. The theoretical part provides an explanation of the concept of phraseology, its determination in the field of linguistics, overview of its focus of interest, description of phraseological units, comparison of the Spanish phraseology with the Portuguese phraseology, explanation of the Theory of translation and introduction to problematic of the translation of phraseological units, competencies of the translators, lexicography sources, language equivalence and translation strategies. The methodological part id dedicated to the primary sources, dictionaries and to the process of creating the corpus. The practical part contains the percental comparison of similarity between Portuguese and Spanish phrasemes and focuses on specific cases. The aim of this analysis is to find out how much the phraseology between these two Romanian languages differs.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.