Number of the records: 1  

Aktuální otázky pěstounské péče na dobu přechodnou

 1. Title statementAktuální otázky pěstounské péče na dobu přechodnou [rukopis] / Markéta Macháčková
  Additional Variant TitlesAktuální otázky pěstounské péče na dobu přechodnou
  Personal name Macháčková, Markéta, 1992- (dissertant)
  Translated titleCurrent issues in temporary foster care
  Issue data2018
  Phys.des.58 s. (118 090)
  NoteOponent Milana Hrušáková. Ved. práce Ondřej Šmíd
  Another responsib. Hrušáková, Milana, 1952- (opponent)
  Šmíd, Ondřej, 1984- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra soukromého práva a civilního procesu (degree grantor)
  Keywords Náhradní rodinná péče * pěstounská péče * pěstounská péče na dobu přechodnou * sociálně-právní ochrana dětí * pěstoun * osoba v evidenci * rodinné právo * Substitutional care * foster care * foster care for a temporary period * foster parent * a person in the register * family law
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00217419-133994817.docx26190.5 KB29.03.2018
  PosudekTyp posudku
  00217419-ved-274251068.docPosudek vedoucího
  00217419-opon-668589335.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00217419-prubeh-920743968.pdf24.03.201629.03.201804.06.20181Hodnocení známkou

  Předmětem diplomové práce je institut pěstounské péče na dobu přechodnou, práce tedy pojednává o nejnovějším typu náhradní rodinné péče v České republice, který je určen především pro děti raného věku. V úvodu práce jsou stanoveny výzkumné otázky. Následně je přiblížena historie tohoto institutu. Práce je zaměřena na mezinárodní a vnitrostátní právní úpravu pěstounské péče na dobu přechodnou, kde je rozebíráno, zda naše právní úprava odpovídá mezinárodním požadavkům. Hlavní kapitola se pak zabývá analýzou ustanovení, které upravují celý průběh pěstounské péče na dobu přechodnou. Předposlední kapitola je zaměřena na statistické údaje a ekonomické aspekty jednotlivých druhů náhradní rodinné péče. Diplomová práce je zakončena závěrem, který problematiku shrnuje.The subject of this diploma thesis is "Foster care for a temporary period." The thesis deals with the latest type of substitute family care in the Czech Republic, which is intended especially for children of younger age. In the beginning of the thesis, there are set out the main research questions. The history of this institute is then brought closer. The thesis focuses on international and national legal framework of foster care for a temporary period, where it is analyzed whether our legislation complies with international requirements. The main chapter deals with the analysis of the provisions governing the entire course of foster care for a temporary period. The penultimate chapter is focused on statistical data and economic aspects of individual types of substitute family care. The diploma thesis ends with a conclusion summarizing the issue.