Number of the records: 1  

ADHD a souvislosti s rizikovým chováním řidičů

 1. Title statementADHD a souvislosti s rizikovým chováním řidičů [rukopis] / Zdeňka Jiroutová
  Additional Variant TitlesADHD a souvislosti s rizikovým chováním řidičů
  Personal name Jiroutová, Zdeňka, (dissertant)
  Translated titleADHD and the connection with risky driving behavior
  Issue data2018
  Phys.des.82 (166820 znaků ) : schémata, tab. + CD ROM, 1x zadání bakalářské práce
  NoteOponent Panajotis Cakirpaloglu
  Ved. práce Matúš Šucha
  Another responsib. Cakirpaloglu, Panajotis, 1954- (opponent)
  Šucha, Matúš, 1980- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords ADHD * porucha pozornosti s hyperaktivitou * nepozornost * impulzivita * ADHD dospělí * diagnostika ADHD dospělí * léčba ADHD dospělí * doprava * dopravní psychologie * řízení motorového vozidla * rizikové faktory v dopravě * psychická způsobilost k řízení motorových vozidel * rehabilitační programy * ADHD * hyperactivity * inattention * impulsiveness * adult ADHD * adult ADHD diagnosis * adult ADHD treatment * traffic * road traffic * road traffic psychology * operating vehicles * risk factors in road traffic * roadworthiness * rehabilitation programs
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00220527-575489185.pdf512.7 MB28.03.2018
  PosudekTyp posudku
  00220527-ved-774487200.pdfPosudek vedoucího
  00220527-opon-479148931.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00220527-prubeh-391756665.jpg28.11.201628.03.201818.05.20181Hodnocení známkou

  Bakalářská práce měla za cíle definovat ADHD u dospělého, popsat projevy poruchy včetně komorbidních poruch, představit možnosti diagnostické a zahrnout také právní předpisy a normativní souvztažnosti a to vše v kontextu dopravy. Pro naplnění těchto cílů byla zvolena forma odborné rešerše, kdy zdrojem informací byly vědecké práce, knihy, učebnice a jiné publikační zdroje. Výsledná odborná rešerše je teoretickým podkladem pro další výzkumnou práci. Jedním z teoretických celků je ADHD a druhým je dopravní psychologie. V kapitolách dopravní psychologie je propojení obou témat se zaměřením na rizikovost dospělého s ADHD v kontextu dopravy (schopnost bezpečného řízení motorového vozidla). Jedním z fokusů práce jsou diagnostické možnosti a druhým ovlivnění a prevence rizikového chování, vyplývajícího z problematiky ADHD dospělých. Bližším pohledem je zřejmé, že ADHD dospělých je nyní diagnóza bez diagnostických kritérií a postupů platných v ČR. Obecně lze říci, že ADHD je rizikovým faktorem pro dopravu, ovšem s ohledem na její typ a hloubku. Stran problematiky rizikovosti v rámci dopravy a ADHD u dospělých je velice významná prevence a v případě jejího selhání pak rehabilitace s ohledem na specifické potřeby takového programu. Přidružené komorbidní poruchy u ADHD představují významná rizika a jsou samostatným tématem s tím, že jádrovou příčinou je neurobiologická porucha, která má svá specifika a žádá si odpovídající přístup.Main aim of bachelor thesis is to define an ADHD in adults and to describe the symptoms including comorbid disturbance of such disorder along with some diagnostic options that are presented too. Also, to embrace legal regulation and normative relations in context of road traffic. As a source of information, to accomplish this goal, several scientific works, text books writings and some other sources such as internet, lectures, etc. were used. The outcome is a thesis which is meant to be theoretical cornerstone (professional research) for further scientific research. On one hand it is an ADHD on the other it is road traffic psychology. The content of chapters dedicated to road traffic psychology concerns with an interconnection of both with emphasis on potential threat of an adult suffering from ADHD as an individual - being a part of road traffic (i.e. capability of driving safely). One of main objectives of this thesis are diagnostic options while the other is an influence and prevention of dangerous behavior on roads resulting from an adult ADHD. By taking a closer look it is obvious that adult ADHD is a diagnoses of no specific criteria and without any procedures valid in the Czech Republic. Generally, we can say that ADHD is a risk factor for road traffic as a such with regard of its type and stage. Regarding risks related with an adult ADHD in traffic, prevention represents significant role which if it fails, consequent rehabilitation is in place with respect to specific needs of such program. Special area is "related ADHD comorbid disorders" which represent serious threat along with the fact that primary cause is neurobiological disorder of its own specification, and requires corresponding approach.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.