Number of the records: 1  

Analýza názorů společnosti na osoby se sluchovým postižením

 1. Title statementAnalýza názorů společnosti na osoby se sluchovým postižením [rukopis] / Jana Kociánová
  Additional Variant TitlesAnalýza názorů společnosti na osoby se sluchovým postižením
  Personal name Kociánová, Jana, (dissertant)
  Translated titleThe analysis of the society views on people with hearing handicap
  Issue data2018
  Phys.des.56 : grafy, tab. + 1 CD ROM
  NoteOponent Eva Souralová
  Ved. práce Pavel Kučera
  Another responsib. Souralová, Eva, 1952- (opponent)
  Kučera, Pavel (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Ústav speciálněpedagogických studií (degree grantor)
  Keywords surdopedi * sluchový handicap * etiologie sluchových vad * kompenzační pomůcky * kultura neslyšících * surdopedy * hearing impairment * etiology of hearing impairment * assistive devices * cultural life of hearing impaired
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciálně pedagogická andragogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00220517-911505154.pdf281.1 MB19.04.2018
  PosudekTyp posudku
  00220517-opon-348206307.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00220517-prubeh-805182260.jpg31.01.201719.04.201821.05.20181Hodnocení známkou

  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku lidí, kteří jsou od společnosti odtrženi komunikační bariérou - na osoby se sluchovým znevýhodněním. Teoretická část se snaží seznámit se základní terminologii oboru surdopedie, etiologií sluchového postižení, klasifikací sluchových vad a také komunikaci a komunikačními systémy. Dále nás seznamuje s obtížemi, které život se sluchovým handicapem přináší těmto osobám v běžném životě. Praktická část zahrnuje výsledky dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na názory společnosti na osoby se sluchovým handicapem, na jejich možnou integraci do škol, zaměstnání a také na názory diskriminace těchto osob.This bachelor thesis is focused on those people who are prevented from a normal communication with the society by their handicap people hearing impaired. The theoretical part attempts to introduce a basic surdopedic terminology, etiology of hearing impairment, classification of types of hearing loss as well as communication and communication systems. Furthermore, it presents problems in everyday life of hearing impaired people. The practical part contains results of a questionnaire research which was aimed at common opinions of society on hearing impaired people, at their possibility to integrate into schools and work as well as opinions on discrimination of these people.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.