Number of the records: 1  

Flavius Claudius Julianus (Apostata) a jeho vztah ke křesťanství

 1. Title statementFlavius Claudius Julianus (Apostata) a jeho vztah ke křesťanství [rukopis] / Martina Mátlová
  Additional Variant TitlesFlavius Claudius Julianus (Apostata) a jeho vztah ke křesťanství
  Personal name Mátlová, Martina (dissertant)
  Translated titleFlavius Claudius Julianus (the Apostate) and his relationship to Christianity
  Issue data2018
  Phys.des.79 s. (204 404 znaků) : schémata, tab.
  NoteOponent Damián Němec. Ved. práce Vít Hlinka
  Another responsib. Němec, Damián (opponent)
  Hlinka, Vít (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění (degree grantor)
  Keywords Flavius Claudius Julianus * Julián Apostata * Proti Galilejským * křesťanství * pohanství * Ammianus Marcellinus * Řehoř z Nazianzu * Libanius * Eutropius * Rufius Festus * sv. Jeroným * Flavius Claudius Iulianus * Julian the Apostate * Against the Galilaeans * christianity * paganism * Ammianus Marcellinus * Gregory of Nazianzus * Libanius * Eutropius * Rufius Festus * St. Jerome
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programTeologie
  Degreee disciplineTeologická studia - Kulturální studia
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00216649-626797840.docx10406.2 KB17.04.2018
  PosudekTyp posudku
  00216649-ved-893389688.pdfPosudek vedoucího
  00216649-opon-221347539.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00216649-prubeh-394724127.pdf09.02.201417.04.201814.05.20181Hodnocení známkou

  Tato práce se zabývá vztahem Flavia Claudia Juliana, kterému křesťanští historikové dali přídomek Apostata (Odpadlík), ke křesťanství. Na základě analýzy vybraných děl císaře Juliána a jeho současníků chceme na dané téma přinést pohled zbavený pozdějších legend. Budeme se zabývat dopisy císaře Juliána, jeho spisem Proti Galilejským a listem Athénské radě a lidu. Dále budeme analyzovat dílo Ammiana Marcellina, Řehoře z Nazianzu, Libania, Eutropia, Rufia Festa a sv. Jeronýma.This work deals with the relationship of Flavius Claudius Iulianus, to whom the Christian historians gave a nickname the Apostate, to Christianity. Based on the analysis of selected works of the emperor Julian and his contemporaries, we want to bring a new view, free of later legends, on this topic. We will be dealing with letters of the emperor Julian, his tract Against the Galilaeans and letter To the senate and people of Athens. Furthermore we will analyze the work of Ammianus Marcellinus, Gregory of Nazianzus, Libanius, Eutropius, Rufius Festus and St. Jerome.

Number of the records: 1