Number of the records: 1  

Analýza hospodaření a využití fundraisingu a marketingu ve vybrané organizaci

 1. Title statementAnalýza hospodaření a využití fundraisingu a marketingu ve vybrané organizaci [rukopis] / Denisa Kopřivíková
  Additional Variant TitlesFundraising a jeho využití v nestátní neziskové organizaci Kynologický klub Prostějov
  Personal name Kopřivíková, Denisa (dissertant)
  Translated titleFundraising and its use in nonprofit organization Cynological Club Prostějov
  Issue data2018
  Phys.des.84 : schémata + CD ROM
  NoteVed. práce Alena Opletalová. Oponent Pavla Vyhnálková
  Another responsib. Opletalová, Alena, 1978- (thesis advisor)
  Vyhnálková, Pavla, 1979- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pedagogiky s celoškolskou působností (degree grantor)
  Keywords neziskový sektor * nestátní neziskové organizace * hospodaření * fundraising * marketing * spolek * kynologie * non-profit organization * economic activities * fundraising * marketing * club * cynology
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplinePedagogika - veřejná správa
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00214699-758995956.pdf152 MB19.04.2018
  PosudekTyp posudku
  00214699-ved-810227268.docPosudek vedoucího
  00214699-opon-829443922.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00214699-prubeh-641305387.pdf12.11.201519.04.201815.05.20181Hodnocení známkou

  Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku nestátních neziskových organizací, a s tím souvisejících otázek jejich financování, fundraisingu a marketingu. V teoretické části této práce jsou definovány pojmy, jež pomohou čtenáři orientovat se v dané oblasti. Interpretace těchto pojmů je následně demonstrována na vybrané nestátní neziskové organizaci Kynologický klub Prostějov. Součástí praktické části této práce je rozbor hospodaření vybrané organizace a analýza využívání metod a technik fundraisingu a marketingu. Díky výzkumnému šetření jsou následně navrženy postupy, jež by měly organizaci přispět k rozvoji a k plnění poslání a vytyčených cílů.This thesis is focused on non-profit organizations and related to financing, fundraising and marketing. In theoretical part deals with basic terminology, what helps reader to be knowledgeable in this area. Interpretation of this therms is demonstrated on chosen non-profit organization Cynological club Prostějov. The practical part includes analysis of economic activities, fundraising and marketing in chosen non-profit organization. Thanks to this research there are plans, which could help this organization with its expansion and fulfilling determined goals.