Number of the records: 1  

Adulterium v římském právu

 1. Title statementAdulterium v římském právu [rukopis] / Marie Tomášková
  Additional Variant TitlesAdulterium v římském právu
  Personal name Tomášková, Marie, (dissertant)
  Translated titleAdulterium in Roman Law
  Issue data2017
  Phys.des.99 211 znaků + 1 CD
  NoteVed. práce Kamila Bubelová. Oponent Petr Dostalík
  Another responsib. Bubelová, Kamila (thesis advisor)
  Dostalík, Petr, (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra teorie práva a právních dějin (degree grantor)
  Keywords Římské právo trestní * manželství v římském právu * adulterium * cizoložství * lex Iulia de adulteriis coercendis * Roman criminal law * marriage in Roman law * adultery * lex Iulia de adulteriis coercendis
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00217488-925902572.pdf91 MB21.12.2017
  PosudekTyp posudku
  00217488-ved-227169711.docxPosudek vedoucího
  00217488-opon-876763993.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00217488-prubeh-273766822.pdf29.03.201621.12.201715.02.20181Hodnocení známkou

  Tato diplomová práce podává výklad o trestném činu adulteria v římském právu. Práce je rozdělena do tří kapitol, přičemž v první kapitole je popsán vznik, zánik a překážky manželství v římském právu, následující kapitola se pak soustřeďuje na samotné adulterium. Je v ní pojednáváno o jednání naplňující skutkovou podstatu trestného činu adulteria, o právní úpravě a možnostech sankcionování. Poslední kapitola popisuje vývoj úpravy adulteria v průběhu 19. a 20. století na území České republiky i v zahraničí.This diploma thesis gives an explanation about the criminal offence of adultery in Roman law. The thesis is divided into three chapters, whereas the first chapter describes how to enter into a marriage, how to get a divorce and the obstacles that prevented people from getting married. The following chapter defines the crime of adultery how can a person commit adultery, what are the legal grounds and which possibilities are there to give sanctions. The last chapter of the thesis deals with the evolution of adultery during the 19th and 20th century in the Czech Republic as well as abroad

Number of the records: 1