Number of the records: 1  

HISTORIE KOSTELA VŠECH SVATÝCH VE VYŠEHORKÁCH

 1. Title statementHISTORIE KOSTELA VŠECH SVATÝCH VE VYŠEHORKÁCH [rukopis] / Pavla Tillová
  Additional Variant TitlesHistorie kostela Všech svatých ve Vyšehorkách a duchovní působení otce Františka Lízny
  Personal name Tillová, Pavla (dissertant)
  Translated titleHistory of All Saints Church in Vysehorky and spiritual leadership of father Fantisek Lízna
  Issue data2017
  NoteVed. práce Tomáš Parma. Oponent Damián Němec
  Another responsib. Parma, Tomáš, 1971- (thesis advisor)
  Němec, Damián (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra církevních dějin a dějin křesťanského umění (degree grantor)
  Keywords Farní kostel Všech svatých * farnost Vyšehorky * hrad Líšnice * páni z Kunštátu * Anna z Kunštátu * archeologický výzkum * náhrobní kameny * kněz * Parish church All Saints * parish Vyšehorky * Líšnice castle * noble family from Kunštát * Anna from Kunštát * archaeological research * tomb stones * priest
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programTeologie
  Degreee disciplineTeologické nauky
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00223188-881077208.pdf213.1 MB25.04.2017
  PosudekTyp posudku
  00223188-ved-858323774.docxPosudek vedoucího
  00223188-opon-864773794.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00223188-prubeh-945231673.docx21.01.201725.04.201715.05.20173Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá historií kostela Všech svatých ve Vyšehorkách. Počátky kostela a vesnice jsou spojeny se šlechtickým rodem pánů z Kunštátu a Líšnice. Práce je rozvržena do tří témat. První část zpracovává historii obce a její obyvatele. Druhé témat je zaměřeno na farnost a zmiňuje faráře, kteří zde působili. Třetí část se věnuje kostelu, jeho počátkům, ale také jeho nedávné minulosti, ve které památkově chráněná stavba procházela těžkou dobou socialismu.Master thesis examines history of All Saints Church in Vyšehorky. Origins of the All Saints Church and the village are related to the noble family from Kunštát and Líšnice. This master thesis is divided into three parts. First part describes history of the village and its inhabitants. Second part describes the parish and the priests who lived there. And the third part is focused on the All Saints Church, its origin as well as the recent history, during the difficult communism times.

Number of the records: 1