Number of the records: 1  

Adaptace výměnných studentů z východní Asie na cizí kulturní prostředí - Kulturní šok

 1. Title statementAdaptace výměnných studentů z východní Asie na cizí kulturní prostředí - Kulturní šok [rukopis] / Kateřina Kučerová
  Additional Variant TitlesAdaptace výměnných studentů z východní Asie na cizí kulturní prostředí - kulturní šok
  Personal name Kučerová, Kateřina (dissertant)
  Translated titleAdaptation of Exchange students from east Asia to different cultural environment -cultural shock
  Issue data2017
  Phys.des.87s.(102 831) : schémata + podklad pro zadání bakalářské práce, 1CD
  NoteVed. práce Jakub Havlíček
  Oponent Martin Soukup
  Another responsib. Havlíček, Jakub (thesis advisor)
  Soukup, Martin (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords Kulturní šok * adaptace * zahraniční studenti * Japonsko * sociální sítě * Culture shock * adaptation * foreign students * Japan * social networks
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programHumanitní studia
  Degreee disciplineKulturní antropologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00219507-831404931.docx241 MB29.03.2017
  PosudekTyp posudku
  00219507-ved-783468493.docPosudek vedoucího
  00219507-opon-811988093.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00219507-prubeh-993491895.docx16.08.201629.03.201706.06.20172Hodnocení známkou

  Práce se zabývá adaptací zahraničních studentů z Japonska na cizí kulturní prostředí. Je soustředěna na prožívání kulturního šoku. Je zde zahrnuto jejich vysvětlení, proč si vybrali pro svůj pobyt právě Českou republiku, jaké zažili obtíže, kdo jim byl při jejich pobytu oporou a pomocí s nastalými problémy, v jakých sociálních sítích se zde pohybovali a jaký byl jejich návrat domů. Ve svém výzkumu jsem prováděla formální i neformální rozhovory a zúčastněné pozorování. Díky podpoře z univerzity a jejích studentů nezažili participanti výrazné symptomy kulturního šoku.Adaptation of Exchange students from east Asia to different cultural environment culture shock. This text is about adaptation of Exchange students from east Asia to a different culture environment. It is focused on culture shock. It contains their reasons why they choose Czech republic for their Exchange study, what difficulties did they experience, who was a help for them during that time of problems, what kind of social networks did they have and how was their arrival back home.

Number of the records: 1