Number of the records: 1  

Adekvátnost literárních textů čítanky Fraus pro 6. ročník

 1. Title statementAdekvátnost literárních textů čítanky Fraus pro 6. ročník [rukopis] / Nikola Jehlářová
  Additional Variant TitlesČtenářská adekvátnost textů v čítankách nakladatelství Fraus pro 6. ročník
  Personal name Jehlářová, Nikola (dissertant)
  Translated titleThe readers adequacy of the text in reading-book published by Fraus for the sixth grade
  Issue data2017
  Phys.des.76 s. (111 000 znaků)
  NoteVed. práce Jana Sladová
  Ved. práce Jaroslav Vala
  Another responsib. Sladová, Jana, 1962- (thesis advisor)
  Vala, Jaroslav, 1975- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra českého jazyka a literatury (degree grantor)
  Keywords čítanka * žák * hodnocení * adekvátnost * literární výchova * čtenářská gramotnost * reading-book * disciple * ratings * adequacy * literary education * literacy
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00216601-461041447.pdf371 MB19.04.2017
  PosudekTyp posudku
  00216601-ved-389094670.docPosudek vedoucího
  00216601-opon-783893042.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00216601-prubeh-435961897.pdf31.01.201619.04.201725.05.20172Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá čtenářskou adekvátností textů čítanky nakladatelství Fraus pro šestý ročník. Popisuje čtenářskou gramotnost, specifika výuky literární výchovy a žáka jako čtenáře. Zaměřuje se na kvalitu výuky a tvoření učebních úloh. Součástí práce je analýza literárních ukázek za využití metody sémantického diferenciálu a rozhovorů v ohniskových skupinách.Diploma thesis is deal with the reading adequacy of texts in the reading book for the sixth year from the publishing house Fraus. It describes the reading literacy, specifics of literary education and the student as a reader. It focuses on the quality of teaching and creating of learning tasks. It contains an analysis of literary examples using the semantic differential method and discussion in focus groups.

Number of the records: 1