Number of the records: 1  

Animoterapie v zařízeních pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním

 1. Title statementAnimoterapie v zařízeních pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním [rukopis] / Michaela Horváthová
  Additional Variant TitlesAnimoterapie v zařízeních pro klienty se zdravotním a sociálním znevýhodněním
  Personal name Horváthová, Michaela (dissertant)
  Translated titleAnimotherapy in institution for customers with health and social disadvantage
  Issue data2017
  Phys.des.83 s. (18 825 znaků) : portréty, grafy, tab.
  NoteVed. práce Pavel Svoboda
  Another responsib. Svoboda, Pavel, 1957- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Ústav speciálněpedagogických studií (degree grantor)
  Keywords Animoterapie * zooterapie * zoorehabilitace * zařízení * zdravotní znevýhodnění * sociální znevýhodnění * Animotherapy * zootherapy * zoorehabilitation * instution * health disadvantage * social disadvantage
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika - dramaterapie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00216149-258917009.pdf111.3 MB19.04.2017
  PosudekTyp posudku
  00216149-opon-375005589.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00216149-prubeh-778919844.jpg31.01.201619.04.201729.05.20172Hodnocení známkou

  Tématem bakalářské práce je animoterapie v zařízeních pro osoby se zdravotním a sociálním znevýhodněním. V teoretické části se zabýváme vymezením a definicí animoterapie, jejího využívání v zařízeních pro osoby se zdravotním postižením či zdravotním nebo sociálním znevýhodněním a také vymezením lidsko-zvířecím vztahů. Praktická část je založená na jedné z kvalitativních metod rozhovoru. Cílem výzkumu je zjištění, zda-li se v přerovském regionu využívá animoterapie a také zjistit postoj pracovníků vybraných zařízení k této léčebné metodě.The topic of the bachelor thesis is animotherapy in facilities for people with health disabilities and social disadvantages. In theoretical part we deal with description and definition of animotherapy, and how it is used in facilities for people with health disability or health or social disadvantages. And also with description of human- animal relationships. Practical part of the thesis is based on one of qualitative method- interview. The aim of the research is to find out, whether is animotherapy used in region of Přerov. And also to find out what is attitudes of worker from chosen facilities to this method like.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.