Number of the records: 1  

Genotoxicita vybraných chemických látek v kulturách savčích buněk

 1. Title statementGenotoxicita vybraných chemických látek v kulturách savčích buněk [rukopis] / Lucie Horáková
  Additional Variant TitlesGenotoxicita vybraných chemických látek v kulturách savčích buněk
  Personal name Horáková, Lucie (dissertant)
  Translated titleGenotoxicity of selected chemical compounds in mammalian cell cultures
  Issue data2017
  Phys.des.46 s. (63 599 znaků) : schémata, tab.
  NoteVed. práce Jitka Prachařová
  Oponent Vojtěch Novohradský
  Another responsib. Prachařová, Jitka (thesis advisor)
  Novohradský, Vojtěch (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra buněčné biologie a genetiky (degree grantor)
  Keywords HPRT mutační experiment * genotoxicita * umělá sladidla * sacharin * aspartam * HPRT assay * Genotoxicity * Artificial sweeteners * Saccharine * Aspartame
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programBiologie
  Degreee disciplineMolekulární a buněčná biologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00216068-704081749.pdf321.5 MB11.05.2017
  PosudekTyp posudku
  00216068-ved-846805312.pdfPosudek vedoucího
  00216068-opon-312714993.pdfPosudek oponenta
  Call numberBarcodeLocationSublocationInfo
  BP-KBB/285 (PřF-KBO)3134520430PřF-HolicePřF, Knihovna Holice - skladIn-Library Use Only

  S umělými sladidly se setkáváme prakticky denně. Jsou to látky několikanásobně sladší než cukr, ale neobsahují žádné kalorie. Těchto bezesporu výhodných vlastností se využívá nejen při výrobě potravin, ale také léků, hygienických potřeb aj. Bohužel existují pochybnosti o zdravotní nezávadnosti některých umělých sladidel. Ke zjištění genotoxicity bylo provedeno mnoho studií s využitím rozličných in vitro i in vivo testů, avšak negativní vliv umělých sladidel nebyl jednoznačně prokázán. Teoretická část této bakalářské práce se věnuje popisu testů používaných k zjišťování genotoxicity chemických látek in vitro. Dále jsou stručně popsána nejčastěji využívaná umělá sladidla. Experimentální část je pak zaměřena na studium genotoxického potenciálu umělých sladidel aspartamu a sacharinu na buněčné linii V79-4. Zvolená umělá sladidla byla testována pomocí nově zavedeného postupu hypoxantinguaninfosforibosyltrasferázového mutačního experimentu. Obě umělá sladidla způsobila za použitých experimentálních podmínek mírně zvýšenou hladinu mutací v hprt lokusu buněk V79-4 ve srovnání s kontrolními neošetřenými buňkami.Artificial sweeteners are important part of everyday life. These substances are much sweeter than sugar but unlike sugar they provide fewer calories. The beneficial properties are used not only in food production, but also in the pharmacological and cosmetic industry. Nevertheless, their potential health risk is still under investigation. Several studies using various in vitro and in vivo tests were conducted to prove the genotoxicity, still the negative impact of artificial sweeteners was not unambiguously proven. The theoretical part of this thesis describes the tests used to detect the genotoxicity of chemical substances in vitro. Furthermore, the most commonly used artificial sweeteners are described. The experimental part focuses on testing genotoxic potential of two artificial sweeteners, aspartame and saccharine, on cell line V79-4. The chosen artificial sweeteners were tested using newly established hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase assay. Both artificial sweeteners tested showed slightly increased mutation level at Hprt locus in V79-4 cells compared to control untreated cells.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.