Number of the records: 1  

Významná témata v přípravě na manželství

 1. Title statementVýznamná témata v přípravě na manželství [rukopis] / Jiří Josef Kohoutek
  Additional Variant TitlesVýznamná témata v přípravě na manželství
  Personal name Kohoutek, Jiří (dissertant)
  Translated titleImportant Issues in Preparation for Marriage
  Issue data2016
  Phys.des.69 s. : il., tab.
  NoteOponent Pavel Ambros. Ved. práce Michal Umlauf
  Another responsib. Ambros, Pavel, 1955- (opponent)
  Umlauf, Michal (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra pastorální a spirituální teologie (degree grantor)
  Keywords příprava na manželství * příprava snoubenců * manželství * témata přípravy * významná témata * pastorační dokumenty * marriage preparation * preparation of engaged couples * marriage preparation topics * significant themes * pastoral documents
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programTeologie
  Degreee disciplineTeologické nauky
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00215989-549136366.pdf181.2 MB16.11.2016
  PosudekTyp posudku
  00215989-ved-458258749.docPosudek vedoucího
  00215989-opon-203782255.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00215989-prubeh-531286147.docx21.09.201316.11.201606.01.20172Hodnocení známkou

  Cílem práce bylo vytvořit přehled témat k přípravě na manželství, která mají vyšší význam, a je tedy užitečné se jimi v rámci přípravy snoubenců zabývat. V první části se zabýváme tím, co je to manželství a co je to příprava na manželství. V druhé části z tématicky zaměřené populární literatury vytváříme seznam témat vhodných k přípravě na manželství. Ve třetí části práce je dotazníkové šetření mezi manželi. Ti se vyjadřovali ke každému tématu na škále podle významu, jaký tématu přisuzovali. Tímto jsme statisticky vypočítali, která témata podle respondentů mají význam větší a která menší. Na závěr jsme se podívali zpětně, jak pastorační dokumenty církve reflektují významnost témat v přípravě na manželství.The aim was to create a list of topics to prepare for marriage, have a higher meaning. These themes are useful in the preparation of engaged couples for marriage. The first part deals with what is marriage and what is a preparation for marriage. The second part deals with the thematic popular literature, creating a list of topics for marriage preparation. The third part is a questionnaire survey among spouses. They expressed their opinions on any topic on the scale of importance, which attributed the topic. This statistically calculated that according to the respondents topics relevant to larger and smaller. Finally, we looked back as pastoral church documents reflect the significance of the topic in preparation for marriage.

Number of the records: 1