Number of the records: 1  

Domácí násilí a rozpad rodiny v literatuře pro děti a mládež

 1. Title statementDomácí násilí a rozpad rodiny v literatuře pro děti a mládež [rukopis] / Andrea Černíčková
  Additional Variant TitlesDomácí násilí a rozpad rodiny v literatuře pro děti a mládež
  Personal name Černíčková, Andrea (dissertant)
  Translated titleDomestic Violence and Disintegration of the Family in Children's and Adult's Literature
  Issue data2017
  Phys.des.40 s. + 1 CD ROM
  NoteOponent Vlasta Řeřichová
  Ved. práce Jana Sladová
  Another responsib. Řeřichová, Vlasta, 1949- (opponent)
  Sladová, Jana, 1962- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra českého jazyka a literatury (degree grantor)
  Keywords Rodina * dítě * rozvod * domácí násilí * Family * Child * Divorce * Domestic Violence
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpecializace v pedagogice
  Degreee disciplineČeský jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00215560-752759381.pdf32632.8 KB21.04.2017
  PosudekTyp posudku
  00215560-opon-931749538.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00215560-prubeh-505462565.pdf31.01.201621.04.201719.05.20172Hodnocení známkou

  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku rozpadu rodiny a domácího násilí. V teoretické části je rozebrána terminologie a definice, vztahující se k tématům. Dále je uveden podrobný popis těchto jevů. Navazuje část praktická, která byla věnována analýzám vybraných titulů pro děti a mládež s tématikou rozvodu a domácího násilí. Cílem bylo nahlédnutí do psychiky dítěte a nalezení prostředků, jež mu pomáhají se s danou situací vyrovnat.The thesis focuses on issues concerning divorce and domestic violence. The theoretical part describes terminology and definitions related to these topics. There is also a detailed description of those themes subsequently. This is followed by the practical part of the thesis, that contains the analysis of selected books from child's and adult's literature about divorce and domestic violence. The aim was to analyse the mental side of children and finding the tools, which could help them to handle the certain situation.

Number of the records: 1