Number of the records: 1  

Adaptace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce plavání a celkový vliv plavání na daného jedince

 1. Title statementAdaptace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce plavání a celkový vliv plavání na daného jedince [rukopis] / Magda Miličková
  Additional Variant TitlesAdaptace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce plavání a celkový vliv plavání na daného jedince
  Personal name Miličková, Magda (dissertant)
  Translated titleAdjustment of pupils with special educational needs during swimming lessons and the overall impact of swimming on the given individual
  Issue data2017
  Phys.des.98 s. (194 963 znaků) + CD ROM
  NoteVed. práce Eva Urbanovská
  Another responsib. Urbanovská, Eva (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords Žák se speciálními vzdělávacími potřebami * plavání * plavecký způsob * základní plavecké dovednosti * Pupils with special educational needs * swimming * swimming style * basic swimming skills
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineUčitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00215317-153845166.pdf1412.1 MB19.04.2017
  PosudekTyp posudku
  00215317-ved-909127343.docPosudek vedoucího
  00215317-opon-227336087.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00215317-prubeh-752452415.pdf31.01.201619.04.201724.05.20171Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zaměřuje na adaptaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce plavání a na celkový vliv plavání na daného jedince. V teoretické části popisujeme žáka se SVP, plavání a jeho význam pro člověka, základní plavecké dovednosti, techniku plaveckého způsobu prsa. Zmiňujeme i plavecké pomůcky, které jsou nezbytnou součástí plavecké výuky. V praktické části se věnujeme případovým studiím šesti žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve výuce plavání. Hlavním cílem diplomové práce bylo zjistit, jakou efektivitu má výuka plavání u žáků se SVP v Plavecké škole Uherské Hradiště, a provést celkovou analýzu plaveckého výkonu během jednoho plaveckého kurzu.This dissertation paper is focused on adjustment of pupils with special educational needs at swimming lessons and the overall impact of swimming exercise on the given individual. In the theory part we describe pupils with special educational needs, swimming as such and its impact on human, basic swimming skills and breaststroke technique. We also comment on swimming aids which are essential for the swimming lessons. The practical part we have dedicated to six case studies of pupils with special educational needs at swimming lessons. The aim of the dissertation work was to find out how effective are swimming lessons at swimming school Uherske Hradiste for pupils with SVP condition. As well as complete an overall analyze of swimming performance during one swimming course.

Number of the records: 1