Number of the records: 1  

Názory pedagogů České republiky na aktuální změny v edukaci žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách

 1. Title statementNázory pedagogů České republiky na aktuální změny v edukaci žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách [rukopis] / Martina Moučková
  Additional Variant TitlesNázory pedagogů České republiky na aktuální změny v edukaci žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách
  Personal name Moučková, Martina (dissertant)
  Translated titleOpinions of the teachers from the Czech Republic to the current changes in education of pupils with mild mental disabilities at basic schools
  Issue data2017
  Phys.des.68 s. : grafy, tab. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Zdeňka Kozáková
  Another responsib. Kozáková, Zdeňka, 1977- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Ústav speciálněpedagogických studií (degree grantor)
  Keywords společné vzdělávání * názory * pedagogičtí pracovníci * novela zákona č. 82/2015 Sb. * vyhláška č. 27/2016 Sb. * žák s lehkým mentálním postižením * common education * opinions * the teaching staff * amendment to act no. 82/2015 Coll. * decree no. 27/2016 Coll. * a pupil with mild mental disabilities
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineUčitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00214483-174099527.pdf171.8 MB19.04.2017
  PosudekTyp posudku
  00214483-ved-927318589.pdfPosudek vedoucího
  00214483-opon-213921688.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00214483-prubeh-928131569.pdf31.01.201619.04.201722.05.20171Hodnocení známkou

  Diplomová práce je zaměřena na názory pedagogů České republiky na aktuální změny v edukaci žáků s lehkým mentálním postižením na základních školách. V teoretické části je popsán žák s mentálním postižením, příčiny mentálního postižení, klasifikační systémy a edukace žáků s lehkým mentálním postižením. Práce se zabývá i jednotlivými změnami ve vzdělávání těchto žáků. Poslední kapitola popisuje aktéry výzkumu. Praktická část se zabývá výsledky výzkumu, jehož úkolem bylo zjistit, jaké názory mají pedagogičtí pracovníci na změny, které přináší novela školského zákona č. 82/2015 Sb., a příslušná vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Pro účely výzkumu byla novela i vyhláška vztažena pouze na žáka s lehkým mentálním postižením.The thesis is focused on the opinions of teachers of the Czech Republic to the current changes in the education of pupils with mild mental disabilities in primary schools. In the theoretical part is described pupil with mental retardation, causes of mental retardation, classification systems and education of pupils with mild mental retardation. The thesis also deals with the various changes in the education of these pupils. The last chapter describes the actors of research. The practical part deals with the results of the research, whose task was to find out what opinions have teaching staff for the changes brought by the amendment to the Education Act no. 82/2015 Coll., and decree no. 27/2016 Coll., on the education of pupils with special educational needs and gifted pupils. For the purpose of the research the amendment and the announcement were related only to pupil with mild mental disabilities.

Number of the records: 1