Number of the records: 1  

Aberace vyšších řádů v populaci

 1. Title statementAberace vyšších řádů v populaci [rukopis] / David Chytil
  Additional Variant TitlesAberace vyšších řádů v populaci
  Personal name Chytil, David (dissertant)
  Translated titleThe higher order aberrations in the population
  Issue data2016
  Phys.des.72 s. (88 382 znaků) : il., grafy, tab.
  NoteOponent Jiří Bajer. Ved. práce František Pluháček
  Another responsib. Bajer, Jiří, 1964- (opponent)
  Pluháček, František (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra optiky (degree grantor)
  Keywords Aberace vyšších řádů * Aberace nižších řádů * Zernikeho polynomy * RMS hodnota * Aberometr * Normální hodnoty aberací * Higher order aberrations * Lower order aberrations * Zernike polynomials * RMS value * Aberrometer * Normal value of aberrations
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSpecializace ve zdravotnictví
  Degreee disciplineOptometrie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00214412-604316156.pdf276.5 MB20.04.2016
  PosudekTyp posudku
  00214412-ved-997261354.pdfPosudek vedoucího
  00214412-opon-240605429.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00214412-prubeh-490044566.pdf18.12.201420.04.201625.05.20162Hodnocení známkou

  Teoretická část této práce je zaměřena na popis aberací z fyzikálního hlediska a jejich vlivu na zrakový vjem. Popis a klasifikaci aberací na základě Zernikeho polynomů a alternativním možnostem jejich značení. V další části jsou popsány jednotlivé aberace nižších a vyšších řádů, spolu s jejich vlivem na kvalitu obrazu. Závěr teoretické části je věnován možnostem měření aberací vyšších řádů spolu s rozložením průměrných hodnot Zernikeho koeficientů v normální populaci. Praktická pasáž je zaměřena na změření vzorku 121 dospělých osob zastupujících běžnou populaci a zjištění průměrných hodnot jejich Zernikeho koeficientů. Tyto hodnoty jsou porovnány s normálními hodnotami. Dále je ověřována existence symetrie aberací mezi pravým a levým okem spolu s mírou korelace hodnot Zernikeho koeficientů v závislosti na refrakčním stavu oka.The theoretical part of this diploma project focuses on the description of the aberrations in physical terms and on their effect on visual perception. The description and classification of aberrations based on the basis of Zernike polynomials and alternative possibilities of their marking. In the next part of this project are described individual aberrations of higher as well as lower order together with their effect on the quality of the image. The conclusion of the project deals with possibilities how to measure higher order aberrations together with the distribution of the average value of Zernike coefficients in the population. The practical part of the diploma project concerns the measurement of the sample of 121 adults representing the common population and it further concerns the finding of the average value of Zernike coefficients. These values are compared with common values. Further it is verified whether there is the existence of the symmetry of aberrations between right and left eye together with the measure of correlation of values of Zernike polynomials depending on the refractive errors of the eye.

Number of the records: 1