Number of the records: 1  

Anizometropická amblyopie

 1. Title statementAnizometropická amblyopie [rukopis] / Michaela Vondrusová
  Additional Variant TitlesAnizometropická amblyopie
  Personal name Vondrusová, Michaela (dissertant)
  Translated titleAnisometropic Amblyopia
  Issue data2016
  Phys.des.44 s. (66 133 znaků) : il., tab. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce František Pluháček
  Oponent Eliška Hladíková
  Another responsib. Pluháček, František (thesis advisor)
  Hladíková, Eliška (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra optiky (degree grantor)
  Keywords amblyopie * anizometropie * charakteristika anizometropické amblyopie * klasifikace anizometropické amblyopie * etiologie anizometropické amblyopie * prevalence anizometropické amblyopie * vyšetřování anizometropické amblyopie * léčba anizometropické amblyopie * amblyopia * anisometropia * characteristic of anisometropic amblyopia * classification of anisometropic amblyopia * etiology of anisometropic amblyopia * prevalence of anisometropic amblyopia * investigation of anisometropic amblyopia * therapy of anisometropic amblyopia
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpecializace ve zdravotnictví
  Degreee disciplineOptometrie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00214257-966062186.pdf231.1 MB28.04.2016
  PosudekTyp posudku
  00214257-ved-347904598.pdfPosudek vedoucího
  00214257-opon-971693234.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00214257-prubeh-918897486.pdf18.12.201428.04.201609.06.20161Hodnocení známkou

  Bakalářská práce popisuje jeden z typů funkční amblyopie. K této amblyopii dochází z důvodu rozdílné velikosti refrakční vady na každém oku. Tento stav se nazývá anizometropie. Anizometropie působí potíže binokulárního vidění - může být porušen druhý nebo třetí stupeň jednoduchého binokulárního vidění tedy fúze a stereopse. V první části je popsána zraková dráha a adaptační procesy, které mohou předcházet amblyopii. Stěžejní část bakalářské práce se zabývá charakteristikou, popisem a klasifikací anizometropické amblyopie. Avšak důležité jsou i dvě závěrečné kapitoly popisující vyšetřovací a terapeutické metody tohoto typu amblyopie.The bachelor thesis describes one of functional amblyopia. This amblyopia occurs because of different refractive condition of two eyes, which is called anisometropia. Anisometropia causes disorders of binocular vision especially the second or the third stage of binocular vision could be affected. There is the description of visual pathway and adaptation mechanisms in the first part of the thesis. The main part of this thesis deals with characteristics describing and classification of anisometropic amblyopia. Nevertheless investigative and therapeutical methods of anisometropic amblyopia are also summerized in thesis because they are very important, too.

Number of the records: 1