Number of the records: 1  

Ageismus a pracovníci přímé péče

 1. Title statementAgeismus a pracovníci přímé péče [rukopis] / Romana Smolová
  Additional Variant TitlesAgeismus a pracovníci přímé péče
  Personal name Smolová, Romana (dissertant)
  Translated titleAgeism and workers in straight care
  Issue data2016
  Phys.des.97 s. + 1 x CD ROM
  NoteOponent Miroslav Dopita
  Ved. práce Naděžda Špatenková
  Another responsib. Dopita, Miroslav, 1972- (opponent)
  Špatenková, Naděžda, 1973- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords Ageismus * stáří * stereotypy stáří * mýty o stáří * pracovník přímé péče * další vzdělávání * Ageism * old age * old age stereotypes * old age myths * direct care worker * further education
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplineAndragogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00213985-432792734.pdf311.3 MB29.03.2016
  PosudekTyp posudku
  00213985-ved-355076530.docxPosudek vedoucího
  00213985-opon-251346308.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00213985-prubeh-755406246.docx18.03.201629.03.201625.05.20163Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá analýzou povědomí pracovníků přímé péče o ageismu a návrhem programu dalšího vzdělávání. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoreticky zaměřené kapitoly se zabývají vymezením pojmu stáří v kontextu s mýty a stereotypy stáří. Stěžejní kapitolou deskriptivní části práce je kapitola pojednávající o ageismu. Akcent je kladen na vymezení pojmu ve vztahu k vlastnímu sebepojetí a ve zdravotně sociální oblasti. Důležitou částí práce je též kapitola zabývající se eliminací tohoto jevu. Ta zahrnuje již zmíněné oblasti osobních možností a dále pak možností v oblasti zdravotně sociální. Vzhledem k názvu Ageismus a pracovníci přímé péče práce pojednává také o pracovnících přímé péče. v kapitole jsou popsány mimo jiné kvalifikační předpoklady, úskalí pracovníků přímé péče, etické zásady, aj. V empirické části diplomové práce jsou prezentovány výsledky kvantitativního výzkumu. Pro dosažení cíle byl proveden kvantitativní výzkum, který analyzoval povědomí pracovníků přímé péče v institucích sociální péče Orlickoústeckého regionu o ageismu. Na základě zjištěné potřeby dalšího vzdělávání pracovníků přímé péče v oblasti ageismu byl zpracován program dalšího vzdělávání s názvem STÁRNĚME BEZ AGEISMU.The thesis aims at the analysis of direct care workers´ knowledge of ageism and the proposal for follow-up educational programme. The thesis is divided into the theoretical and the practical part. The chapters in the theoretical part are focused on the definition of old age in the context of old age myths and stereotypes. The most important chapter in the descriptive part of the thesis deals with ageism. It emphasizes its meaning in relation to one´s self-concept and its impact in social and health care fields. Another significant chapter covers the theme of eliminating ageism. It includes the above mentined spheres of personal opportunities and options in social and health care fields. As the title suggests, it also deals with direct care workers. The chapter about them describes their necessary qualification, difficulties of their work, ethical principles, etc. The empirical part of the thesis presents results of quantitative research that was aimed at finding out, how much direct care workers in social care facilities in Orlickoústecko region know about ageism. It came out that further education of these people about ageism is needed. a follow- up educational programme "Getting Old Together without ageism" was developed on the basis of this conclusion.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.