Number of the records: 1  

ANDRAGOGICKÉ POJETÍ PROFESNÍHO A OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE UČITELŮ NA VYBRANÉ STŘEDNÍ ŠKOLE

 1. Title statementANDRAGOGICKÉ POJETÍ PROFESNÍHO A OSOBNOSTNÍHO ROZVOJE UČITELŮ NA VYBRANÉ STŘEDNÍ ŠKOLE [rukopis] / Monika Čechová
  Additional Variant TitlesPojetí profesního a osobnostního rozvoje učitelů na vybrané střední škole
  Personal name Čechová, Monika (dissertant)
  Translated titleThe concept of professional and personal development of teachers on selected high school
  Issue data2016
  Phys.des.93 s. : schémata, tab. + 1 CD ROM
  NoteOponent Miroslav Dopita
  Ved. práce Jana Poláchová Vašťatková
  Another responsib. Dopita, Miroslav, 1972- (opponent)
  Poláchová Vašťatková, Jana, 1978- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra sociologie a andragogiky (degree grantor)
  Keywords pedagogické vědy * učitel * učitelská profese * role učitele * středoškolský učitel * profesní rozvoj * osobnostní rozvoj * kariérní systém * další vzdělávání učitelů * pedagogical science * teacher * teaching profession * role of the teacher * a high school teacher * professional development * personal development * career system * training of teachers
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPedagogika
  Degreee disciplineAndragogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00213978-333696090.pdf741.1 MB31.03.2016
  PosudekTyp posudku
  00213978-ved-839877677.docPosudek vedoucího
  00213978-opon-412545210.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00213978-prubeh-669012030.docx05.05.201531.03.201626.05.20161Hodnocení známkou

  Autorka práce představuje pojetí učitelské profese v jeho andragogických a jiných souvislostech a analyzuje, jak tento fenomén pojímají učitelé vybrané školy. Podstatou práce je identifikace názorů učitelů a vedení školy na další vzdělávání učitelského sboru v kontextu profesního a osobnostního rozvoje. Výsledky přinesly poznání, že další vzdělávání pojímají učitelé jako důležitou součást své profese, nicméně jejich participace na vzdělávacích aktivitách je omezena z objektivních či subjektivních důvodů. Toto zjištění dává vedení školy prostor pro vytvoření systému pravidelného a cíleného vzdělávání učitelů.The author analyses situation of teachers´ long-life learning at a secondary school. The aim of her work was to find out what teachers and school management thought about long-life learning, if they sought for their professional and personal developement as this is one of the most influential instruments of their performance. The outcomes of the survey revealed that long-life learning was understood by the staff as an important part of the profession but their participation in educational and developemental activities was limited by the whole scale of reasons. This finding gives the management of selected secondary schools space for the creation of a system of regular and targeted training of teachers.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.