Number of the records: 1  

Descartovo pojetí Boha v rámci Meditací o první filosofii

 1. Title statementDescartovo pojetí Boha v rámci Meditací o první filosofii [rukopis] / Jan Borek
  Additional Variant TitlesTeologická problematika Descartových Meditací o prvni filosofii
  Personal name Borek, Jan (dissertant)
  Translated titleTheological Issues of Descartes' Meditations on First Philosophy
  Issue data2017
  Phys.des.57 s. (113 256 znaků). + -
  NoteOponent Tomáš Nejeschleba
  Ved. práce Filip Tvrdý
  Another responsib. Nejeschleba, Tomáš, 1972- (opponent)
  Tvrdý, Filip, 1976- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra filozofie (degree grantor)
  Keywords René Descartes * Meditace o první filosofii * kartezianismus * Bůh * teologie * metafyzika * důkaz Boží existence * René Descartes * Meditations on First Philosophy * Cartesianism * God * theology * metaphysics * argument for God's existence
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programHumanitní studia
  Degreee disciplineMuzikologie - Filozofie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00210600-904523811.pdf122 MB03.05.2017
  PosudekTyp posudku
  00210600-ved-708552342.pdfPosudek vedoucího
  00210600-opon-345965131.pdfPosudek oponenta

  Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku Boha ve filosofickém systému Reného Descarta, především pak v jeho spisu Meditace o první filosofii. Představuje základní charakteristiky jeho Boha a jedinečnou roli tohoto nejvyššího jsoucna v karteziánském systému. Tato práce detailně rozvádí a analyzuje oba důkazy pro jeho existenci obsažené v Meditacích i teoretický anti-koncept tzv. zlotřilého démona. Poukazuje též na úskalí Descartovy koncepce metafyzického, nikoli teologického Boha na základě argumentace soudobých i pozdějších komentátorů a uvádí Descartův postoj k nim. Řeší zároveň otázku možnosti ovlivnění Descartovy argumentace ve prospěch Boží existence pravdami teologickými.This thesis focuses on the issue of God in René Descartes' philosophical system, particularly within his Meditations on First Philosophy. It introduces the fundamental characteristics of his God and the unique role of this supreme being in the Cartesian system. The thesis elaborates on and analyses both arguments for God's existence featured in the Meditations as well as the theoretical reverse concept of the so-called evil demon. It also shows the pitfalls of Descartes' metaphysical, not theological God by presenting objections raised by Descartes' contemporaries as well as recent commentators. Finally, it tackles the question of whether Descartes' reasoning might have been affected by theological matters.

Number of the records: 1