Number of the records: 1  

Abenomika a její vliv na hospodářskou situaci v Japonsku

 1. Title statementAbenomika a její vliv na hospodářskou situaci v Japonsku [rukopis] / Jiří Kvapil
  Additional Variant TitlesAbenomika a její vliv na hospodářskou situaci v Japonsku
  Personal name Kvapil, Jiří (dissertant)
  Translated titleAbenomics and Its effects on economic situation in Japan
  Issue data2017
  Phys.des.69 s. (97 282 znaků) : grafy, tab.
  NoteVed. práce Martin Šturdík
  Another responsib. Šturdík, Martin (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra asijských studií. Japonština (degree grantor)
  Keywords abenomika * deflace * trh práce * Japonsko * apreciace jenu * systémové reformy * abenomics * deflation * labor market * Japan * yen appreciation * system reforms
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programFilologie
  Degreee disciplineJaponská filologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00210032-317431488.pdf81.9 MB03.05.2017
  PosudekTyp posudku
  00210032-ved-467766098.docPosudek vedoucího
  00210032-opon-704131694.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00210032-prubeh-386347818.jpg24.03.201703.05.201714.06.20171Hodnocení známkou

  Tato bakalářská práce je věnována abenomice a současné hospodářské situaci v Japonsku. Cílem práce je popsat základní cíle abenomiky a zjistit, zda bylo dosaženo stanovených cílů. V první částí práce jsou popsány základy abenomiky. Následuje identifikování zkoumaných ukazatelů a popis jejich historického vývoje do roku 2012. Identifikace jednotlivých ukazatelů je založena na cílech stanovených japonskou vládou na začátku roku 2013. Třetí část práce je věnována analýze současného stavu zmíněných ukazatelů. Poté následuje celkové porovnání a shrnutí analýzou získaných dat s daty z roku 2012. Konečná část práce je věnována vyvození závěrů, zda byla abenomika v jednotlivých oblastech úspěšná.This bachelor thesis is focused on the abenomics and present economic situation in Japan. The main goal of this thesis is to explain the main goal of the abenomics and to find If stated goals were fulfiled. The first part of this thesis is about the basics of abenomics. The next part consists of the identification of the main focus points and their historical development until 2012. The third part of this thesis, there is the analysis of the current status of the Japanese economy and the focus points and summary of the collected data. The final part of this thesis is about the drawing of conclusions based of the collected data.

Number of the records: 1