Number of the records: 1  

Analýza svalových dysbalancí u tanečníků folklorního souboru Dolina

 1. Title statementAnalýza svalových dysbalancí u tanečníků folklorního souboru Dolina [rukopis] / Simona Miskovičová
  Additional Variant TitlesAnalýza svalových dysbalancí u tanečníků folklorního souboru Dolina
  Personal name Miskovičová, Simona (dissertant)
  Translated titleAnalysis of Muscular Imbalances in Dancers of a Folklore Group Dolina
  Issue data2016
  Phys.des.97 : grafy, tab.
  NoteVed. práce Iva Dostálová. Oponent Jiří Vrba
  Another responsib. Dostálová, Iva, 1969- (thesis advisor)
  Vrba, Jiří (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra aplikovaných pohybových aktivit (degree grantor)
  Keywords folklor * tanec * lidový tanec * vyšetření svalového aparátu * svalové zkrácení * svalové oslabení * hypermobilita * kompenzační cvičení * folklore * dancing * folk dancing * musculoskeletal system examination * muscle shortening * muscle weakening * hypermobility * compensatory exercise
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programTělesná výchova a sport
  Degreee disciplinetělesná výchova - učitelství geografie pro střední školy
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00207950-250444442.pdf41.7 MB30.04.2016
  PosudekTyp posudku
  00207950-ved-672683416.docPosudek vedoucího
  00207950-opon-205662491.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00207950-prubeh-126974303.pdf30.04.201530.04.201623.05.20161Hodnocení známkou

  Tato diplomová práce se zabývá problematikou svalových dysbalancí u tanečníků folklorního souboru Dolina. Bylo vyšetřeno 32 probandů, 12 mužů a 20 žen. Průměrný věk činil 20,61 let a průměrná doba aktivní činnosti ve folklorním souboru byla 11,56 let. Jako nejproblematičtější partie podpůrně pohybového aparátu tanečníků byla vyhodnocena bederní část páteře a oblast kyčelního kloubu. Dominantní postavení zaujímal u svalů s tendencí ke zkrácení m. rectus femoris. Z hlediska genderových specifikací byla zjištěna vyšší hypermobilita u žen. Na základě zjištěných výsledků byla navržena kompenzační cvičení protahovacího i posilovacího charakteru, která byla tanečníkům doporučena pro optimalizaci diagnostikovaných svalových dysbalancí.The present diploma thesis deals with the issues of muscular imbalances in dancers of a folklore group Dolina. Thirty-two participants were examined, 12 of whom were males and 20 females. The average age was 20.61 years and the average time of active dancing in the folklore group was 11.56 years. The lumbar region of spine and the hip joint area showed to be the most problematic part of the musculoskeletal system. M. rectus femoris occupied an important position in muscles with tendency towards shortening. When considering gender specifications, female dancers showed higher hypermobility. With regard to the results of the muscular imbalances examination in the dancers, compensatory exercises of stretching and strengthening character were suggested to optimise the diagnosed muscular imbalances.