Number of the records: 1  

Dodatečné povolení stavby

 1. Title statementDodatečné povolení stavby [rukopis] / Klára Hučínová
  Additional Variant TitlesDodatečné povolení stavby
  Personal name Hučínová, Klára (dissertant)
  Translated titleAdditional Building Permit
  Issue data2016
  Phys.des.53 s.
  NoteOponent Kateřina Frumarová. Ved. práce Filip Dienstbier
  Another responsib. Frumarová, Kateřina (opponent)
  Dienstbier, Filip, 1969- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra správního a finančního práva (degree grantor)
  Keywords stavba * stavební úřad * nepovolená stavba * odstranění stavby * dodatečné povolení stavby * stavební povolení * ohlášení stavby * žádost * building * building authority * illegal building * building removal * additional building permit * building permit * construction notification * application
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00203726-312945096.pdf17370.4 KB15.12.2016
  PosudekTyp posudku
  00203726-ved-693646446.docPosudek vedoucího
  00203726-opon-903037449.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00203726-prubeh-653579564.pdf30.03.201515.12.201606.02.20172Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zabývá řízením o dodatečném povolení stavby v souvislosti s žádostí o vydání stavebního povolení. Cílem této práce je zodpovědět, zda platná právní úprava stanovuje příznivější podmínky pro stavebníky (vlastníky) žádající o dodatečné povolení stavby oproti stavebníkům žádajícím o stavební povolení. Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola vymezuje základy pojmu "stavba". Dodatečné povolení stavby se vyskytuje pouze v rámci řízení o odstranění stavby podle § 129 odst. 1 písm. b) stavebního zákona, kterému je proto věnována druhá kapitola. Třetí kapitola se věnuje řízení o dodatečném povolení stavby. Posuzování žádosti o vydání dodatečného stavebního povolení je věnována čtvrtá kapitola. V poslední páté kapitole uvádím několik pohledů aplikace dodatečného povolení stavby v praxi.This diploma thesis deals with the additional building permit proceedings in connection with an application for a building permit. The aim of this thesis is to answer whether an applicable legislation is helpful to builders (owners) applying for the additional building permit beside builders applying for a building permit. The thesis is divided into five chapters. The first chapter defines a basis of the term "construction". The additional building permit occurs only within § 129 par. 1 point. b) Construction Act. This building removal proceeding is analysed in the second chapter. The third chapter deals with the additional building permit proceedings. The fourth chapter is devoted to assess the application for the additional building permit. The final fifth chapter deals with the several views of the additional building permit in practise.

Number of the records: 1