Number of the records: 1  

Subordinační veřejnoprávní smlouvy dle stavebního zákona v praxi vybraných stavebních úřadů

 1. Title statementSubordinační veřejnoprávní smlouvy dle stavebního zákona v praxi vybraných stavebních úřadů [rukopis] / Daniel Matušenko
  Additional Variant TitlesSubordinační veřejnoprávní smlouvy dle stavebního zákona v praxi vybraných stavebních úřadů
  Personal name Matušenko, Daniel (dissertant)
  Translated titleSubordinating public contracts according to the building act in practise of selected building offices
  Issue data2016
  Phys.des.79 s. (114 951 znaků) + CD ROM
  NoteVed. práce Kateřina Frumarová
  Oponent Lucia Madleňáková
  Another responsib. Frumarová, Kateřina, 1976- (thesis advisor)
  Madleňáková, Lucia (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra správního a finančního práva (degree grantor)
  Keywords Veřejnoprávní smlouvy * subordinační veřejnoprávní smlouva * stavební zákon * správní praxe * stavební úřady * Public law contracts * subordinating public law contract * building Act * administrative practise * building offices
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00203213-210136188.doc4819.7 MB29.03.2016
  PosudekTyp posudku
  00203213-ved-798847583.docxPosudek vedoucího
  00203213-opon-795434043.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00203213-prubeh-687773408.pdf25.03.201529.03.201618.05.20161Hodnocení známkou

  Předkládaná diplomová práce se zabývá subordinačními veřejnoprávními smlouvami v praxi stavebních úřadů. Práce je vypracovaná na základě teoretického výkladu pojmu subordinační veřejnoprávní smlouvy, analýzy současné právní úpravy veřejnoprávních smluv ve správním řádu a stavebním zákoně a komparace této úpravy se správní praxí vybraných stavebních úřadů. Autor předkládá možné teoretické řešení konkrétních praktických problémů vyskytujících se při uzavírání veřejnoprávních smluv na zkoumaných stavebních úřadech. Práce poukazuje na komplikovanost právní úpravy, nadměrné zatěžování žadatelů a stavebníků a neznalost institutu subordinačních smluv širokou veřejností, aby tak čtenáře seznámila nejen se samotným pojmem subordinačních smluv, ale také s nedostatky a výhodami realizace tohoto pojmu ve správní praxi.Submitted diploma thesis deals with subordinating public law contracts in practise of building offices. The work is elaborate on the basis of theoretical explication of concept subordinating public law contracts, on the basis of analyse of contemporary legal regulation of public law contracts in the Building Act and the Administrative Procedure Code and on the comparison of this regulation with the practise of selected building offices. The author submits potential theoretical solution to particular practical problems which occurs in concluding of subordinating law contracts in selected building offices. The work points to intricacy of legal regulation, unfamiliarity of general public with the institute of subordinating public law contracts, immoderate tasking of applicants and developers, to make readers acquainted not only with the concept of subordinating law contracts, but also with disadvantages and advantages of realization of this concept in administrative practise.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.