Number of the records: 1  

Popírání otcovství v intencích NOZ

 1. Title statementPopírání otcovství v intencích NOZ [rukopis] / Petra Žouželková
  Additional Variant TitlesPopírání otcovství v intencích NOZ
  Personal name Žouželková, Petra (dissertant)
  Translated titleDenying of paternity within the New Civil Code
  Issue data2016
  Phys.des.54 s. (118 269 znaků)
  NoteVed. práce Renáta Šínová. Oponent Milana Hrušáková
  Another responsib. Šínová, Renáta (thesis advisor)
  Hrušáková, Milana, 1952- (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra soukromého práva a civilního procesu (degree grantor)
  Keywords domněnka otcovství * otcovství * popěrná lhůta * popření otcovství * pozastavení rodičovské odpovědnosti * rodičovská odpovědnost * souhlasné prohlášení * umělé oplodnění * zájem dítěte * presumption of the paternity * paternity * period for denial * denial of paternity * suspension of parental responsibility * parental responsibility * affirmative declaration * artificial insemination * interest of the child
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programPrávo a právní věda
  Degreee disciplinePrávo
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00202942-504774816.pdf21571.2 KB08.04.2016
  PosudekTyp posudku
  00202942-ved-339772909.docxPosudek vedoucího
  00202942-opon-428367565.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00202942-prubeh-820241790.pdf31.03.201508.04.201615.06.20161Hodnocení známkou

  Diplomová práce zpracovává problematiku popírání otcovství v OZ. Důraz je kladen na zjištění, zda je právní regulace popírání otcovství v OZ v souladu se základními lidskými právy. Diplomová práce se skládá z pěti kapitol, první z nich je zaměřena na dítě, konkrétně na jeho právo znát svůj původ a popěrné právo. Druhá kapitola se zabývá putativním otcem. Je demonstrováno, jakými způsoby může být vyloučen z právního otcovství a jaké má de lege lata možnosti obrany proti takovému stavu, na což navazuje analýza jeho popěrného práva. Třetí kapitola se věnuje popírání otcovství určeného první nebo druhou domněnkou, opomenuta není ani asistovaná reprodukce. Ve čtvrté kapitole je rozebráno popírání otcovství po uplynutí popěrné lhůty včetně podmínek zájmu dítěte a veřejného pořádku. Poslední kapitola je zaměřena na popírání otcovství ex officio.This thesis is about the denial of paternity in Czech Civil Code. Main focus of this work is on finding whether the legal regulation of denial of paternity in Czech Civil Code is in concordance with the basic human rights. This thesis is composed out of five chapters, the first one is focused on the child itself and its right to know its origin. The second chapter is dealing with the putative father. It is shown what ways can be used to exclude him from legal paternity and what his de lege lata options for defense are. This is followed by analysis of the denial right. The third chapter is focused on paternity denial of paternity given by the first or second presumption of the paternity, while also dealing with the artificial insemination. In the fourth chapter there is discussed the topic of paternity denial after the period for denial expires, including the interest of the child and public order conditions. The last chapter is focused on the paternity denial ex officio.

Number of the records: 1