Number of the records: 1  

Biblioterapeutická intervence u žáků se SPUCH

 1. Title statementBiblioterapeutická intervence u žáků se SPUCH [rukopis] / Zuzana Halašková
  Additional Variant TitlesBiblioterapeutická a poetoterapeutická intervence u dětí s SPUCH
  Personal name Halašková, Zuzana (dissertant)
  Translated titleBibliotherapeutic and poetotherapeutic intervention for children with learning disabilities
  Issue data2016
  Phys.des.68 : grafy, tab. + 1 CD
  NoteVed. práce Pavel Svoboda
  Another responsib. Svoboda, Pavel, 1957- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Ústav speciálněpedagogických studií (degree grantor)
  Keywords Biblioterapie * expresivní terapie * účinky četby * specifické poruchy učení a chování * dyslexie * dysgrafie * dyskalkulie * adolescence * Bibliotherapy * expressive teraphie * effects of fading * specific learning and behavioural disabilities * dyslexia * dysgraphia * dyscalculia * adolescence
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školy a učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních škol
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00198757-561809489.pdf541.8 MB09.12.2016
  PosudekTyp posudku
  00198757-ved-616611305.docxPosudek vedoucího
  00198757-opon-777938386.docxPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00198757-prubeh-248309729.pdf31.01.201509.12.201623.01.20172Hodnocení známkou

  Diplomová práce se zaměřuje na Biblioterapeutickou intervenci u žáků středních škol se specifickými poruchami učení a chování. Teoretická část je rozdělena do tří bloků, které se věnují biblioterapii, definování specifických poruch učení a chování a období adolescence. Praktická část je zaměřena přímo na metody biblioterapie, pomocí kterých je sledována schopnost porozumění textu a bohatost slovní zásoby žáků. Cílem práce je analýza a porovnání výsledků žáků se specifickými poruchami učení a chování s výsledky žáků intaktních.This graduation thesis is focused on a bibliotherapy intervention for students of secondary schools with specific learning and behavioural disabilities. The theoretical part is split into three parts, which are dedicated to bibliotherapy, definition of specific learning and behavioural disabilities and period of adolescence. The practical part is focused on the bibliotherapy methods, by which could be observed ability of these students in respect to their text comprehension and level of vocabulary. Aim of this graduation thesis is analysis and comparison of the results of students with specific learning and behavioural disabilities to the results of intact students

Number of the records: 1