Number of the records: 1  

Analýza dopravní dostupnosti veřejných institucí v Moravských krajích

 1. Title statementAnalýza dopravní dostupnosti veřejných institucí v Moravských krajích [rukopis] / Martin Jindra
  Additional Variant TitlesANALÝZA DOPRAVNÍ DOSTUPNOSTI VEŘEJNÝCH INSTITUCÍ V MORAVSKÝCH KRAJÍCH
  Personal name Jindra, Martin (dissertant)
  Translated titleTRAFFIC ACCESSIBILITY OF PUBLIC INSTITUTIONS IN MORAVIAN REGIONS
  Issue data2016
  Phys.des.78 s. (149099 znaků vč. mezer) + Poster, CD
  NoteVed. práce Jaroslav Burian. Oponent Lenka Zajíčková
  Another responsib. Burian, Jaroslav (thesis advisor)
  Zajíčková, Lenka (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra geoinformatiky (degree grantor)
  Keywords dopravní dostupnost * veřejná doprava * veřejné instituce * Moravské kraje * traffic accessibility * public transport * public institutions * Moravian regions
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programGeografie
  Degreee disciplineGeoinformatika
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00197863-800925043.pdf02.4 MB28.04.2016
  PosudekTyp posudku
  00197863-ved-969688641.pdfPosudek vedoucího
  00197863-opon-226416408.pdfPosudek oponenta

  Diplomová práce se zabývá dopravní dostupností veřejných institucí. Dostupnost veřejných institucí na území Moravských krajů je hodnocena z pohledu individuální automobilové dopravy a z pohledu veřejné hromadné dopravy. Analytická část práce je zaměřena na zpracování dat z internetového vyhledávače IDOS a využití GIS nástrojů generujících regiony s definovanou dobou dojezdu. Výsledky analýz obou způsobů dopravy jsou podrobně zhodnoceny, porovnány mezi sebou a porovnány také s administrativním vymezením územně správních celků.The master thesis is focused on traffic accessibility of public institutions. Traffic accessibility of public institutions is assessed both by individual car transport and public transport in the area of Moravian regions. The analytical part of the thesis is focused on processing of data from the public transport search page IDOS and application of GIS tools generating service areas. Results of analyzes of both transport modes are thoroughly assessed, compared with each other and compared also with boundaries of administrative units.