Number of the records: 1  

Didaktická pomůcka

 1. Title statementDidaktická pomůcka [rukopis] / Lenka Strouhalová
  Additional Variant TitlesDidaktická pomůcka
  Personal name Strouhalová, Lenka (dissertant)
  Translated titleTeaching Aid
  Issue data2017
  Phys.des.45 + CD
  NoteVed. práce Tomáš Chorý
  Another responsib. Chorý, Tomáš (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta. Katedra výtvarné výchovy (degree grantor)
  Keywords Učební pomůcka * didaktická pomůcka * grafický design * anglický jazyk * části lidského těla * slovní zásoba * Teaching aid * graphic design * English language * body parts * vocabulary
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpecializace v pedagogice
  Degreee disciplineAnglický jazyk se zaměřením na vzdělávání a výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00197735-770076907.pdf22940.2 MB21.04.2017
  PosudekTyp posudku
  00197735-opon-542031444.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00197735-prubeh-421729525.pdf31.01.201521.04.201716.05.20172Hodnocení známkou

  Bakalářská práce je zaměřena na vytvoření prototypu učební pomůcky. Tato je tvořena plakátem s hlavním vizuálním motivem, sadou magnetických klipsů a karet se slovní zásobou a magnetickou tabulí jako pracovním podkladem. Teoretická část se zabývá definicí termínu učební pomůcka, vysvětluje její roli při výuce a její náležitosti. Rozebírá grafické zpracování vybraných učebních pomůcek, které nejvíce inspirovali vytvoření příkladové didaktické pomůcky. Praktická část se věnuje vytvoření prototypu didaktické pomůcky pro výuku vybrané slovní zásoby k tématu lidského těla v anglickém jazyce, shrnuje průběh procesu vzniku, využití a účel navržené didaktické pomůcky.The bachelor thesis is focused on a creation of a teaching aid prototype. The teaching aid consists of a poster as the main visual motif, a set of magnetic clips and a set of cards with selected vocabulary and white magnetic board. The theoretical part defines the term teaching aid, explains its role during the educational process and its particularities. It analyses the chosen teaching aids which inspired the created model of teaching aid the most. The practical part is focused on the creation of the teaching aid prototype dedicated to the specified vocabulary topic of human body parts in English language, it includes the progress summary, the utilization and the aims of the designed teaching aid.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.