Number of the records: 1  

Alternativní přístupy v psychoterapii a jejich přesah do expresivních terapií

 1. Title statementAlternativní přístupy v psychoterapii a jejich přesah do expresivních terapií [rukopis] / Lenka Jančová
  Additional Variant TitlesAlternativní přístupy v psychoterapii a jejich přesah do expresivních terapií
  Personal name Jančová, Lenka (dissertant)
  Translated titleAlternative approaches in psychotherapy and their overlap into expressive therapies
  Issue data2017
  Phys.des.40 s. (70 279 znaků)
  NoteVed. práce Michal Růžička
  Another responsib. Růžička, Michal (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Ústav speciálněpedagogických studií (degree grantor)
  Keywords psychoterapie * psychedelická zkušenost * LSD * psilocybin * ketamin * meskalin * Leary * Grof * Hausner * psychedelika * expresivní terapie * muzikoterapie * arteterapie * Ayahuasca * šamanismus * psychotherapy * psychedelic experience * LSD * psilocybe * ketamine * mescaline * Leary * Grof * Hausner * psychedelics * expressive therapy * Music Therapy * Art Therapy * Ayahuasca * shamanism
  Form, Genre bakalářské práce bachelor's theses
  UDC (043)378.22
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleBc.
  Degree programBakalářský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika - dramaterapie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00197635-906198755.pdf231.1 MB12.04.2017
  PosudekTyp posudku
  00197635-opon-994002970.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00197635-prubeh-927231889.jpg31.01.201512.04.201729.05.20172Hodnocení známkou

  Práce se zabývá mapingem výzkumných snah využití psychedelických látek v terapii. Přiblížuje výzkumy na poli psychoterapie provedené Stanislavem Grofem, Timothym Learym a Milanem Hausnerem. Popisuje psychedelické látky a jejich účinky na tělo. Dále se práce věnuje výzkumu s Ayahuascou a krátce popisuje její propojení s šamanistickými praktikami. V závěru popisuje možnosti využití alternativních přístupů do expresivních terapií.The thesis is concerned with investigating the scientific attempts to use psychedelic substances in therapy. In the thesis the research in the field of psychotherapy conducted by Stanislav Grof, Timothy Leary and Milan Hausner is described. The thesis further elaborates the specifics of psychedelic substances and their effects on human body. The thesis then focuses on the reasearch of Ayahuasca and briefly describes the connection between native shamanistic practices and the plant. Finally, the possibilities of using alternative approaches to expressive therapies are considered.

Number of the records: 1