Number of the records: 1  

Analýza a komparace kurzů "Animátor" realizovaných Arcidiecézním centrem mládeže Olomouc

 1. Title statementAnalýza a komparace kurzů "Animátor" realizovaných Arcidiecézním centrem mládeže Olomouc [rukopis] / Marie Lišková
  Additional Variant TitlesAnalýza a komparace kurzů "Animátor" realizovaných Arcidiecézním centrem mládeže Olomouc
  Personal name Lišková, Marie (dissertant)
  Translated titleAnalysis and comparation of the courses "Animator" realized by Archdiocesan Youth Centre Olomouc
  Issue data2017
  Phys.des.121 : grafy, tab. + Příloha č. 1: Program na víkendové setkání Příloha č. 2: Projektová tabulka Příloha č. 3: Hodnotící tabulka Příloha č. 4: Kontrolní tabulka Příloha č. 5: Hodnocení povinné praxe Příloha č. 6: Dotazník pro kurz 2013 - 2015 Příloha č. 7: Dotazník pro kurz 2015 - 2017
  NoteVed. práce Jakub Ambros
  Another responsib. Ambros, Jakub (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra rozvojových studií (degree grantor)
  Keywords Dobrovolnictví * pastorace * pastorace mládeže * animace * animátor * animátorský kurz * volunteering * pastoral care * youth ministry * animation * animator * animator´s course
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programVychovatelství
  Degreee disciplineŘízení volnočasových aktivit
  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00196891-479446768.pdf62.5 MB18.04.2017
  PosudekTyp posudku
  00196891-ved-195153533.docPosudek vedoucího
  00196891-opon-174943428.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00196891-prubeh-590002442.pdf20.01.201518.04.201715.05.20171Hodnocení známkou

  Cílem této diplomové práce je popis a analýza animátorského kurzu 2013 2015 i animátorského kurzu 2015 2017. Cílem je též zhodnotit, jestli kurz po obměně je vnímán jako více přínosný a navrhnou další možné změny, které by mohly přispět ke zlepšení kurzu. Teoretická část přibližuje témata, která souvisí s animátorských kurzem a s jeho organizací. Výzkum, který se uskutečnil pomocí dotazníkového šetření, zjišťuje, jak účastníci obou kurzů hodnotí zprostředkované informace z oblasti víry a duchovního života, tak i informace, které je mají připravovat na funkci animátora. Na základě těchto dotazníků a porovnání s literaturou je hodnoceno, jestli změna konceptu kurzu byla přínosná a jsou navrhnuty další možné změny, které by mohly pomoct ke zlepšení kurzu.The aim of this thesis is to describe and analyze the animator´s course 2013 2015 and animator´s course 2015 2017. The aim is also to find out if the change of the course is perceived as beneficial and to propose further changes, which can help to improve the course. The theoretical part introduces topics, which are connected with animator´s course and with its organization. The research, which was carried out in the form of questionnaires, explores how the participants of both courses evaluates the vicarious information about faith and spiritual life as well as the information, which prepare participants for a function of an animator. The question if the change of the course was beneficial and if other changes can be suggested, that could help to improve the course, was judged on the results of these questionnaires and on comparison with other literature.