Number of the records: 1  

AGRESE A STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ STRESU U MLADÝCH ŘIDIČŮ

 1. Title statementAGRESE A STRATEGIE ZVLÁDÁNÍ STRESU U MLADÝCH ŘIDIČŮ [rukopis] / Kateřina Urbánková
  Additional Variant TitlesAgrese a strategie zvládání stresu u mladých řidičů
  Personal name Böhmová, Kateřina (dissertant)
  Translated titleAggression and coping strategies of young drivers
  Issue data2016
  Phys.des.108 s. (161 516 znaků). : il., grafy, tab. + CD
  NoteVed. práce Lenka Šrámková
  Oponent Lucie Viktorová
  Another responsib. Šrámková, Lenka, 1988- (thesis advisor)
  Viktorová, Lucie (opponent)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Filozofická fakulta. Katedra psychologie (degree grantor)
  Keywords Mladý řidič * agrese * agresivní mladý řidič * stres * strategie zvládání stresu * Young driver * aggression * aggressive young driver * stress * coping strategies
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programPsychologie
  Degreee disciplinePsychologie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00194838-240004593.pdf461.9 MB24.03.2016
  PosudekTyp posudku
  00194838-ved-308165353.docxPosudek vedoucího
  00194838-opon-252092002.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00194838-prubeh-360741709.jpg08.09.201524.03.201602.06.20161Hodnocení známkou

  V denním tisku se často setkáváme s pojmy "agresivní mladý řidič". Téma diplomové práce spadá do oblasti dopravní psychologie a zaměřuje se na mladé řidiče ve věku 18 25 let, jejich agresi a strategie zvládání stresu. Kontrolní skupinou se stali tzv. "ne-mladí" řidiči nad 25 let. Teoretická část se zaměřuje třemi kapitolami na mladé řidiče, agresi a stres. Mladí řidiči spadají do nejrizikovější skupiny řidičů pro svoji nezkušenost, emoční labilitu, těkavost a známky agrese. S agresí souvisí i hněv a stres. Z hněvu se agrese stane málo kdy, avšak často agrese vzniká z dlouhodobého působení stresu. Záleží na řidiči, jakými strategiemi zvládání stresu oplývá. Výzkumu se zúčastnilo 148 respondentů. Všichni respondenti vyplnili podnětový sešit s anamnestickým dotazníkem, Rosenzweigovým obrázkově frustračním testem v revidované verzi PFT (C-W) a dotazníkem Strategie zvládání stresu SVF 78. Potvrdila se jediná hypotéza, že mladí řidiči mají statisticky významně vyšší tendenci k obraně sebe nebo vlastního chování. Výzkum rozšíří normy PFT (C-W) a přispěje k prioritním tématům v oblasti dopravní psychologie.In the daily newspapers we often meet with the terms "aggressive young driver". Thesis topic is the part in traffic psychology and focuses on young drivers between 18 to 25 years, their aggression and coping strategies. The control group became "not-young" drivers over 25 years. The theoretical part is focusing by three chapters to young drivers, aggression and stress. Young drivers fall into the highest risk group of drivers because of their low experience, emotional lability, volatility and aggression. The aggression is related to anger and stress. From anger to aggression happens seldom but often aggression arises from long-term effect to stress. It depends on the driver, which strategy will use to manage the stress. The research involved 148 respondents. All respondents completed anamnestic questionnaire, Rosenzweig frustration test in a revised version of PFT (C-W) and Coping strategies questionnaire SVF 78. It confirmed only hypothesis that young drivers have a significantly higher tendency to defend oneself or one's own behavior. The research extends the standard norm PFT (C-W) and contribute to the priority issues in the field of traffic psychology.

Number of the records: 1