Number of the records: 1  

Databáze testových úloh ze středoškolské fyziky

 1. Title statementDatabáze testových úloh ze středoškolské fyziky [rukopis] / Lenka Dokoupilová
  Additional Variant TitlesDatabáze testových úloh ze středoškolské fyziky
  Personal name Dokoupilová, Lenka (dissertant)
  Translated titleDatabase of multiple-choice quiz questions in secondary school physics
  Issue data2016
  Phys.des.103 s.
  NoteOponent Renata Holubová
  Ved. práce Lukáš Richterek
  Another responsib. Holubová, Renata, (opponent)
  Richterek, Lukáš, (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra experimentální fyziky (degree grantor)
  Keywords databáze úloh * testové úlohy * mechanika * Database of quiz questions * multiple-choice quiz questions * mechanics
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programFyzika
  Degreee disciplineUčitelství fyziky pro střední školy - Učitelství matematiky pro střední školy
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00194675-912745519.pdf173.1 MB13.05.2016
  PosudekTyp posudku
  00194675-ved-475972600.pdfPosudek vedoucího
  00194675-opon-543138174.pdfPosudek oponenta

  Databáze testových úloh ze středoškolské fyziky může být pro učitele velmi vhodným zdrojem úloh pro jejich práci s žáky. Hlavním cílem práce bylo sestavení databáze testových úloh z mechaniky plynule navazující na výsledky bakalářské práce. Databáze úloh by měla zcela pokrýt vybrané kapitoly mechaniky, tak aby byla pro učitele užitečným zdrojem fyzikálních úloh. Jedním z cílů práce bylo i částečné vyzkoušení testových úloh na reálném vzorku žáků a vyzkoušení úloh vložených do e-learningového prostředí Moodle.Database of multiple-choice quiz physics questions for secondary schools can be very good source of problems for teachers and their work with students. The main goal is to build a database of multiple-choice quiz questions from mechanics, fluently connected with the results of my bachelor thesis. This database of quiz questions should completely cover the selected chapters of mechanics, so that it could been a useful source of problems in physics for the teachers. One of our goals of this thesis was a partial evaluation of tasks on a real sample of pupils and using the set of problems embedded in the e-learning environment Moodle.

Number of the records: 1