Number of the records: 1  

Agrese u lidí s mentálním postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením

 1. Title statementAgrese u lidí s mentálním postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením [rukopis] / Lenka Zapletalová
  Additional Variant TitlesAgrese u lidí s mentálním postižením v domovech pro osoby se zdravotním postižením
  Personal name Zapletalová, Lenka (dissertant)
  Translated titleAggression in people with intellectual disabilities in institutions for people with disabilities
  Issue data2016
  Phys.des.90 s. (186936 znaků) : il., grafy, tab. + CD ROM
  NoteVed. práce Zdeňka Kozáková
  Another responsib. Kozáková, Zdeňka, 1977- (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords Mentální retardace * etiologie * klasifikace mentální retardace * stupně mentální retardace * syndromy * agrese * agresivita * prevence * terapie * problémové chování * Mental retardation * etiology * classification of mental retardation * degree of mental retardation syndromes * aggression * aggression * prevention * therapy * problem behavior
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programMagisterský
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineUčitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00194008-103382729.pdf351.7 MB20.04.2016
  PosudekTyp posudku
  00194008-ved-361293592.pdfPosudek vedoucího
  00194008-opon-403119092.pdfPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00194008-prubeh-449002012.pdf31.01.201520.04.201631.05.20161Hodnocení známkou

  Diplomová práce se věnuje projevům agrese u osob s mentálním postižením žijících v Domovech pro osoby se zdravotním postižením. Teoretická část je zaměřena na charakteristiku, etiologii a klasifikaci mentálního postižení, na vymezení pojmů agrese a agresivity u těchto osob, zdroje agresivního chování a možnosti zvládání problémového chování u osob s mentálním postižením v DOZP. V praktické části jsou uvedeny případové studie klientů žijících v Domově pro osoby se zdravotním postižením Javorník Chvalčov. Cílem bylo zmapovat problémové chování lidí s mentálním postižením.The thesis is dedicated to expressions of aggression in persons with intellectual disabilities living in Homes for people with disabilities. The theoretical part is focused on the characteristics, etiology and classification of mental disability, the definition of the concepts of aggression and aggressiveness in these individuals, the source of aggressive behavior and the possibility of coping with the challenging behavior for persons with mental disabilities in DOZP. In the practical part are presented case studies of clients living in a Home for people with disabilities Javornik Chvalčov. The aim was to map the problem behavior of people with mental disabilities.

Number of the records: 1