Number of the records: 1  

Analýza pesticidů v potravinách

 1. Title statementAnalýza pesticidů v potravinách [rukopis] / Lukáš Merta
  Additional Variant TitlesAnalýza pesticidů v potravinách
  Personal name Merta, Lukáš (dissertant)
  Translated titleAnalysis of pesticides in foods
  Issue data2016
  Phys.des.86 s. (19643 znaků) : il., grafy, tab.
  NoteOponent Jana Skopalová
  Ved. práce Petr Barták
  Another responsib. Skopalová, Jana (opponent)
  Barták, Petr (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra analytické chemie (degree grantor)
  Keywords Pesticidy * fenoxy herbicidy * extrakce kapalina-kapalina * QuEChERS * GC/MS * Pesticides * phenoxy herbicides * extraction liquid-liquid * QuEChERS * GC/MS
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programChemie
  Degreee disciplineAnalytická chemie
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00193871-875192210.pdf221.7 MB20.04.2016
  PosudekTyp posudku
  00193871-ved-794157736.pdfPosudek vedoucího
  00193871-opon-305829325.pdfPosudek oponenta

  Předložená diplomová práce se v teoretické části zabývá problematikou reziduí pesticidů v potravinách a to jak z oblasti chemické, tak i z oblasti kontaminace životního prostředí a potravin. Vyšší pozornost je věnována skupině fenoxy herbicidů a vybraných chemických analogů. Skupina fenoxy herbicidů byla vybrána z důvodu, že se jedná o jednu z nejčastěji používaných skupin herbicidů. Experimentální část je zaměřena na porovnání dvou metod úpravy vzorků. Srovnávanými metodami je extrakce kapalina-kapalina a modifikovaná metoda QuEChERS. Vyšší výtěžky poskytla metoda QuEChERS, která je v další části použita pro úpravu reálných vzorků. Následná detekce probíhá pomocí plynové chromatografie s hmotnostní detekcí.Teoretical part deals with issues of pesticide residues in food from field of chemical and enviromental. More attention is paid to group of phenoxy herbicides. Group of phenoxy herbicides was chosen because it is one of the most commonly used group of herbicides. Experimental part is focused on compare two methods treatment of samples. Methods to compare are liquid-liquid extraction and QuEChERS. Higher yields provided the method QuEChERS which is used for treatment of real samples. Mentioned compounds were analysed with the aid of GC-MS.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.