Number of the records: 1  

Aktivizační činnosti u dospělých osob se zrakovým postižením

 1. Title statementAktivizační činnosti u dospělých osob se zrakovým postižením [rukopis] / Hana Homolová
  Additional Variant TitlesAktivizační činnosti osob se zrakovým postižením v dospělém věku
  Personal name Zlotá, Hana (dissertant)
  Translated titleActivation activities of adults with visual impairment
  Issue data2016
  Phys.des.101 s. : grafy, tab. + 1 CD ROM
  NoteVed. práce Dita Finková
  Another responsib. Finková, Dita (thesis advisor)
  Another responsib. Univerzita Palackého. Katedra speciální pedagogiky (degree grantor)
  Keywords Zrak * zrakové postižení * zraková vada * nevidomí * slabozrací * speciální pedagogika osob se zrakovým postižením * aktivizace * aktivizační činnosti * volný čas * volnočasové aktivity * organizace pro osoby se zrakovým postižením * Vision * visual impairment * visual defect * blind * low vision * special education of people with visual impairments * activization * activization activities * leisure time activities * organizations for persons with visual impairment
  Form, Genre diplomové práce master's theses
  UDC (043)378.2
  CountryČesko
  Languagečeština
  Document kindPUBLIKAČNÍ ČINNOST
  TitleMgr.
  Degree programNavazující
  Degree programSpeciální pedagogika
  Degreee disciplineSpeciální pedagogika
  book

  book

  Kvalifikační práceDownloadedSizedatum zpřístupnění
  00189145-720431546.pdf642.5 MB22.04.2016
  PosudekTyp posudku
  00189145-ved-435213179.docPosudek vedoucího
  00189145-opon-358187618.docPosudek oponenta
  Průběh obhajobydatum zadánídatum odevzdánídatum obhajobypřidělená hodnocenítyp hodnocení
  00189145-prubeh-627738344.pdf18.10.201322.04.201624.05.20161Hodnocení známkou

  Diplomová práce pojednává o aktivizačních činnostech u dospělých osob se zrakovým postižením. Zabývá se základní terminologií zrakového postižení a zrakově postižených, dále dospělostí ve vztahu k osobám se zrakovým postižením, jejich nejčastějšími příčinami a možnými omezeními. Dále se věnuje problematice aktivizace a aktivizačních činností, jejich cíli, funkci, dělení a prostředkům, volnočasovým aktivitám.The diploma thesis deals the activization activities for adults with visual impairment. It deals with the basic terminology of visual impairment and visually impaired, as well as adulthood in relation to persons with visual impairment, their most frequent causes of and possible restrictions. It also deals with issues of activation and motivational activities, their objectives, functions, division and resources leisure activities.

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.